HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CRNČAN Ana, KRISTIĆ Jelena, JELIĆ MILAKOVIĆ Sanja, TOLUŠIĆ Zrinka, ČOLAKOVIĆ Marija, KRANJAC David
(University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Osijek, Croatia)

Ekonomická analýza produkce cukrové řepy
Economic Analysis of Sugar Beet Production


The paper presents a research in sugar beet production on the 35 ha sown area on a family farm in the area of Osijek-Baranja County in Croatia. Using the farm internal data, analytical calculation is made and absolute and relative production success indicators are calculated. The total costs amounted to 12,215.00 HRK/ha; the most significant part of the costs is spent on plant protection products, whose share in the total cost structure is as much as 24%. The yield of sugar beet root is 60 t/ha. The cost-effectiveness coefficient is 1.33, the rate of profitability is 32.62%, and the profit with the existing sugar content of 14.8–16.35% amounts to 139,475.00 HRK.

Key words: sugar beet, analytical calculation, economic indicators of production success.


Článek prezentuje výzkum produkce cukrové řepy na osevní ploše 35 ha na rodinné farmě v okrese Osijek-Baranja v Chorvatsku. S použitím interních údajů farmy byla provedena analytická kalkulace a byly vyčteny absolutní a relativní ukazatele úspěšnosti produkce. Celkové náklady byly 12 215,00 HRK/ha, přičemž největší část nákladů připadla na přípravky na ochranu rostlin, jejichž podíl na celkové struktuře nákladů představoval 24 %. Výnos cukrové řepy byl 60 t/ha. Koeficient efektivity nákladů je 1,33, procento ziskovosti 32,62 %, a zisk při stávající cukernatosti 14,8–16,35 % dosáhl 139 475,00 HRK.

Klíčová slova: cukrová řepa, analytická kalkulace, ekonomické ukazatele úspěšnosti produkce.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 367–369.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz