HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel, BARTOVSKÝ Tomáš, KADLEC Pavel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Composition Measurement of Gaseous Mixtures (Part 1)


The paper describes the functional principles of automatic analyzers used for measuring the concentration of gaseous mixtures in sugar industry. In the introduction, automatic gas analyzers are characterized. The principles of thermal conductivity analyzers, analyzers with catalytic and semiconductor sensors are described in more detail. Examples of selected commercially available analyzers and their functional properties are provided.

Key words: gas analyzers, thermal conductivity analyzers, analyzers with catalytic sensors, analyzers with semiconductor sensors, CO2 concentration measurement, concentration measurement of flammable gases and vapors.


V příspěvku jsou popsány funkční principy automatických analyzátorů využívaných pro měření koncentrace plynných směsí, které přicházejí v úvahu v cukrovarnictví. V úvodu jsou charakterizovány samočinné analyzátory plynů. Podrobněji jsou popsány funkční principy tepelně vodivostních analyzátorů, analyzátorů s katalytickými a polovodičovými senzory. Jsou uvedeny příklady vyráběných analyzátorů a jejich funkční vlastnosti.

Klíčová slova: analyzátory plynů, tepelně-vodivostní analyzátory, analyzátory s katalytickými senzory, analyzátory s polovodičovými senzory, měření koncentrace CO2, měření koncentrace hořlavých plynů a par.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 218–223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz