HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Pavel, KADEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření barvy
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Colour Measurement


The paper describes the principles of sensors for colour measurement of objects and gives two examples of process systems on-line monitoring of white sugar colour. Both systems, Neltec ColourQ and Colobserver® belong among the most efficient contemporary on-line equipment used to track sugar quality and sugar production; this will have a significant impact on the production economy, quality of white sugar, and production capacity and will lead to increase in profits.

Key words: colour measurement, on-line colourimeter, white sugar colour, image analysis in real time.


V příspěvku jsou popsány principy snímačů pro měření barvy objektů a jsou uvedeny dva příklady provozních on-line systémů sledování barvy bílého cukru. Oba systémy, jak Neltec ColourQ, tak i Colobserver® představují v současné době nejvýkonnější on-line zařízení pro sledování kvality a produkce cukru, což se významně projeví v ekonomice výroby, zvýšení kvality bílého cukru, zpracovatelské kapacity, a tím i ve zvyšování zisku.

Klíčová slova: měření barvy, on-line kolorimetr, barva bílého cukru, analýza obrazu v reálném čase.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (1): 34–37.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz