HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2012    2/2012    3/2012    4/2012    5–6/2012    7–8/2012    9–10/2012    11/2012    12/2012

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 128, 2012
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2012 (December)
 • Šilar Z.:
  Domácí předvádění u ROPY – jubilejní čtyřicítka = Domestic Presentation at ROPA – 40th Jubilee   full text (PDF)
 • Potop V., Türkott L.:
  Využití standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu SPEI pro hodnocení vláhových poměrů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách = Use of Standardized Precipitation Evapotranspiration Index for Assessment of Water Deficit and/or Surplus When Growing Sugar Beet in Central Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Skvrnatička řepná (Cercospora beticola Sacc.) = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Cercospora Leaf Spot (Cercospora beticola Sacc.)   full text (PDF)
 • Vlach J., Formánek J.:
  Sklízeč Grimme Rexor 620 se představil v ČR = Grimme Rexor 620 Sugarbeet Harvester Introduced in Czech Republic
  full text (PDF)
 • Chalupný K.:
  Cukrová řepa – předběžné hodnocení roku 2012/2013 = Sugar Beet – Preliminary Evaluation of Year 2012/2013   full text (PDF)
 • Suchomelová L.:
  Dobrovická muzea hostila Klub sběratelů baleného cukru   full text (PDF)
 • Rumánková L., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu = The Influence of Sugar Reserves on Sugar Supply in the World Market
  full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Betoret E., Bojňanská T., Brňo D., Hambálková J., Richter A.:
  Optimálizácia rozdelenia častíc bieleho cukru = Optimal Particle Size Distribution of White Sugar   full text (PDF)   abstract
  full text in English (*.doc)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Miroslav Eliáš – Šuriansky cukrovar: 1852–2000   full text (PDF)
 • Oprava   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ohlédnutí za expozicí Muzea cukru v Berlíně = Looking Back at Sugar Museum Exhibition in Berlin   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2012   full text (PDF)
TOP

      11/2012 (November)
 • Korhoň S.:
  Beet Europe 2012 v Seligenstadtu = Beet Europe 2012 in Seligenstadt   full text (PDF)
 • Smutka L., Benešová I., Pulkrábek J., Belová A.:
  Vývoj cen cukru ve světě (vybrané trendy a specifika) = Development of World Sugar Prices (Selected Trends and Specifics)
  full text (PDF)   abstract
 • Konečný I.:
  Výsev osiva cukrovky v České republice v roce 2012 = Sugar Beet Seed in Czech Republic in 2012   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další bakteriální choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Other Bacterial Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Představujeme cukrovarnicko-lihovarnický gigant Tereos = We Introduce Sugar and Alcohol Making Giant – Tereos
  full text (PDF)
 • Csach K., Gregová Širicová Ľ.:
  Cukrové kvóty a ich vplyv na dodávateľské zmluvy podľa Súdneho dvora EÚ = Sugar Quotas and their Impact on Delivery Contracts according to the European Court of Justice   full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Poprach K.:
  Nádrže na melasu v zemědělských podnicích jako ekologické pasti = Tanks and Cisterns for Fodder Molasses on Farms as Ecological Traps   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V, Rejšek K, Formánek P.:
  Vodorozpustné kořenové exsudáty rostlin: úloha a význam jejich studia = Water-Soluble Plant Root Exudates: Role and Significance of their Study   full text (PDF)   abstract
 • Tauchen J.:
  Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava = Interferences with Legal Regulation of Sugar Production and Delivery in the Protectorate of Bohemia and Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Úspěšný třetí ročník Cukrových slavností = Successful Third Year of Sugar Festivities   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 31
TOP

      9–10/2012 (September-October)
 • Honsová H.:
  Nejen nad porosty cukrovky ve Žlunicích = Meeting Not Only Over Sugar Beet in Žlunice   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Zprávy z kongresu CIBE v Remeši = Reports from Congress CIBE in Reims   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Kongres CHISA 2012 = 20th International Congress CHISA 2012   full text (PDF)
 • Rumánková L., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Tvorba ceny cukru na světovém trhu – přenos ceny surového a bílého cukru = Price Formation on the World Market – Transfer of Raw and White Sugar Price   full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Před 500 lety byla vydána první odborná kniha o destilaci   full text (PDF)
 • Čičo P., Kotus M., Vysočanská M.:
  Renovácia vyorávacích radlíc cukrovej repy – predĺženie životnosti = Renovation of Sugar Beet Harvest Share – Lifespan Extension   full text (PDF)   abstract
 • Společnosti SESVanderHave a Arcadia Biosciences dosáhly výkonnostního mezníku ve šlechtění cukrové řepy ošetřením technologií efektivního využití dusíku   full text (PDF)
 • Marada P., Křikava L., Křikava L., Sláma P.:
  Řepa cukrová a její využití v rámci agroenvironmentálních opatření = Sugar Beet and its Use in Agroenvironmental Measures
  full text (PDF)   abstract
 • Imrich F.:
  Ropa nemusí znamenat jen černé zlato = Ropa – Favourite Manufacturer of Sugar Beet Processing Machinery   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Bakteriální choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Bacterial Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Krejcar Z., Jakl A., Lampíř L., Kazda J., Rožnovský J., Muška A.:
  Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008 = Damaging Presence of Cockchafer (Melolontha Melolontha) Larvae on Sugar and Fodder Beet in the Czech Republic – Historical Summary until 2008   full text (PDF)   abstract
 • Machar I.:
  Dějiny cukrovaru v Drahanovicích v kontextu vývoje cukrovarnictví na střední Moravě = History of the Sugar Factory in Drahanovice in the Context of History of the Sugar Industry in Central Moravia Region (Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Smejtková A., Chládek L.:
  Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi = Input Characteristics for Selected Slow-Moving Agitators in Model Suspension   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů = By-products of Sugar and Starch Factories – Genesis, Use and Quality Optimization   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  110 let od počátku organizovaného řepařského hnutí v českých zemích = 110 Years of Organized Sugar Beet Farming Movement in the Czech Lands   full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Antonín Kovařík, CSc.   full text (PDF)
 • Marek B.:
  K narozeninám řepného cukrovarnictví   full text (PDF)
TOP

      7–8/2012 (July–August)
 • Otevřený dopis: Stanovisko SPC Čech k SZP, kvótám a kompenzační (oddělené) platbě po roce 2013   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Úspěšná česká a evropská cukrovarnická kampaň 2011/2012 = Successful Czech and European Sugar Campaign 2011/2012
  full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  V Budapešti se konal další ročník konference „F.O. Licht’s Biofuels in Central and Eastern Europe“ = Another Year of “F.O. Licht’s Biofuels in Central and Eastern Europe” Took Place in Budapest   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Kongres CEFS historicky poprvé mimo teritorium zemí EU15 = CEFS Congress outside EU15 for the First Time in History
  full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Zemřel doc. Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Výroba cukru 2011/2012 – svět, Evropa, Česká republika = Sugar Production 2011/2012 – World, Europe, Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kardoš I.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2011/2012 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2011/2012 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Slavíček P., Sikora P., Vráblík M.:
  Kampaň 2011/2012 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s = Beet Sugar Campaign 2011/2012 in Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory, Moravskoslezské cukrovary, a.s.   full text (PDF)   abstract
 • Paulová L., Patáková P., Jaisamut K., Rychtera M., Melzoch K.:
  Bioetanol z celulosy – vliv přítomnosti inhibičních látek na produkční mikroorganismy = Cellulose Ethanol – Influence of Inhibitors on Production Strains   full text (PDF)   abstract
 • Něco navíc od firmy SESVanderHave Česká republika   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další viry na cukrovce = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Another Sugar Beet Viruses   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Nad porosty cukrovky v Zaloňově = Meeting Over Sugar Beet Field in Zaloňov   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2011/2012 v České republice = Report on Sugar Campaign 2011/2012 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Mužík O., Kára J., Hanzlíková I.:
  Potenciál cukrovarských řízků pro výrobu bioplynu = Potential of Sugar Beet Pulp for Biogas Production   full text (PDF)   abstract
 • Ptáčník J.:
  Vliv obchodu s cukrem na politický vývoj Kuby ve druhé polovině 20. století = Influence of Sugar Trade on Political Development of Cuba in Second Half of 20th Century   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů a vedoucích výrob 2012 = Production Manager Meeting 2012   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: T. Haviar – Úzkorozchodné železnice v službách trnavského cukrovaru 1917–1962   full text (PDF)
 • Belová A., Smutka L., Benešová I., Pulkrábek J.:
  Trh s cukrem a cukrovou řepou v Ruské federaci – základní vývoj a charakteristiky = Development and Characteristics of Sugar and Sugar Beet Market in Russian Federation   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: P. Kadlec, K. Melzoch, M. Voldřich a kol. – Technologie potravin – Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Z Dačic – města první kostky cukru   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Muzeum v Lounech: Cukr, jak ho neznáte   full text (PDF)
 • Z oslavy 100 let šlechtění a výzkumu v Semčicích   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Jaroslavu Bartoškovi k 90. narozeninám   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 30
TOP

      5–6/2012 (May–June)
 • Chochola J.:
  100 let šlechtění a výzkumu cukrové řepy v Semčicích = 100 Years of Beet Breeding and Research in Semčice
  full text (PDF)   abstract
 • Puršl F.:
  Historie šlechtění v Semčicích = History of Breeding in Semčice   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J. (Sr.), Balšánek V., Křováček J., Chochola J. (Jr.), Heřmanský J.:
  Semčice zůstávají centrem českého řepařství = Semčice Remain the Centre of Czech Beet Growing   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Nový stroj pro sklizeň řepařských pokusů = New Trial Beet Harvesting Machine   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J., Pulkrábek J.:
  Výzkum cukrové řepy ve světě = Sugar Beet Research in the World   full text (PDF)   abstract
 • Pohled na počátky semčického šlechtění cukrovky   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Rizománie řepy = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Rhizomania of Beet   full text (PDF)
 • Hřivna L., Chodurová M., Burešová I.:
  Dynamika růstu a změny kvality cukrovky po mimokořenové výživě = Dynamics of Sugar Beet Growth and Quality Change after Extra-Root Nutrition   full text (PDF)   abstract
 • Smrčka L., Hönig V., Hromádko J.:
  Kde je budoucnost cukrovarnictví v České republice = Where is the Future of Sugar Industry in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Pechanec V.:
  Usazovací pole cukrovarů – významná refugia biodiverzity ptáků zemědělské krajiny střední Moravy = Sugar Factory Settling Fields as Important Refuges of Biodiversity of Birds in Agricultural Landscape of Central Moravia Region (Czech Republic)
  full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Osobní: Bohumil Šembera oslavil své 90. narozeniny   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Zemřel Ing. Antonín Svoboda, CSc.   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: F. Čapka, L. Slezák – Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)   full text (PDF)
TOP

      4/2012 (April)
 • Hunková E., Demjanová E., Líška E.:
  Vyjadrenie škodlivosti parumančeka nevoňavého (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) a pichliača roľného (Cirsium arvense (L.) Scop.) v porastoch repy cukrovej = Expression of Harmfulness of Scentless Mayweed (Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz) and Creeping Thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) in Sugar Beet Stand   full text (PDF)   abstract
 • GRAMIN – bezproblémové řešení trávovitých plevelů v cukrovce   full text (PDF)
 • Podhrázská J., Konečná J., Kameníčková I., Dumbrovský M.:
  Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrové řepy = Survey of the Impact of PRP SOL Subsidiary Substance on the Hydrophysical Properties of Soil at Cultivation of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Rákos L.:
  Novinky firmy AMAGRO pro začínající sezonu   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Virové žloutenky na cukrovce = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Virus Yellows on Sugar beet   full text (PDF)
 • Úroda versus cukernatost   full text (PDF)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Analýza konkurenceschopnosti vzájemného obchodu se surovým a bílým cukrem mezi jednotlivými regiony světa = Regional Analysis of Competitiveness of Raw and White Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: J. Mindl, J. Panchartek – Velký chemický slovník ve dvou svazcích: česko-anglický a anglicko-český
  full text (PDF)
 • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.:
  Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85 = On-road Exhaust Emissions from an Ordinary Gasoline Engine Operating on E-85   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: E. Biancardi, L. W. Panella, R. T. Lewellen – Beta maritima: The Origin of Beets   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2012>   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Karlu Duffkovi, CSc.   full text (PDF)
TOP

      3/2012 (March)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Světový obchod s bílým cukrem = The World Trade of White Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Vliv půdní zásoby dusíku na potřebu hnojení cukrové řepy = How Soil Nitrogen Reserve Affects the N Fertilizer Need of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Cvingráf J.:
  Péče o cukrovou řepu = vysoký výnos = Foster Sugar Beet = High Yields   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poškození cukrovky herbicidy = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Sugar Beet Harmed by Herbicides   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Výnosy odpovídají délce vegetace = Yields Correspond to Vegetation Length   full text (PDF)
 • Základem úspěchu je založení vyrovnaného porostu   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa může dokázat ještě více = Sugar Beet Can Manage More   full text (PDF)
 • Loučka R.:
  Vliv zpoždění v silážování na výživnou hodnotu cukrovarských řízků = Effect of Ensilage Delay on Nutritional Value of Sugar Beet Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Valter V.:
  Jak jsme se s Karlem Čížem stávali cukrovarníky = How We Became Sugar Specialists with Karel Číž   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2012   full text (PDF)
 • Divišová E.:
  Osobní: Zemřel Ing. Robert Adamec   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Habilitace Ing. Evžena Šárky, CSc.   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 29
TOP

      2/2012 (February)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2012 = Sugar Beet Varieties Registered in 2012   full text (PDF)   abstract
 • Mrkovački N., Mezei S., Kovačev L., Bjelić D., Jarak M., Týr Š., Vereš T.:
  Vplyv aplikácie Azotobacter chroococcum na výrobu repy cukrovej a charakteristiku mikroorganizmov v rhizosfére = Effect of Azotobacter chroococcum Application on Production Characteristics of Sugar Beet and Microorganisms in Sugar Beet Rhizosphere   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poruchy ve výživě cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Nutrient Deficiencies in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrovka předčila očekávání = Sugar Beets Exceeds Expectations   full text (PDF)
 • Inrich F.:
  Holmer – v České republice nejoblíbenější = Holmer – Most Popular in the Czech Republic   full text (PDF)
 • Máca J., Zábranská J., Jeníček P.:
  Anaerobní rozklad řepných řízků = Anaerobic Digestion of Sugar Beet Pulp   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Cukrovar v Chrudimi = Sugar Factory in Chrudim   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Lubomír Smrček, Vít Bittner: Eroze půdy a cukrovka – Erozní ohroženost půd a půdoochranné technologie pěstování cukrovky   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Cukrovarnictví v NTM   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci – Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století   full text (PDF)
TOP

      1/2012 (January)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2012 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in the Czech Republic for the Year 2012   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – abiotická poškození: Poškození cukrovky vlivy počasí = Harmful Factors in Sugar Beet – Abiotic Damage: Damage to Sugar Beet Caused by Weather   full text (PDF)
 • Špička J.:
  Návrh derivátu na počasí pro cukrovku v České republice = Design of Weather Derivative for Sugar Beet in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Vranova V., Rejsek K., Formanek P.:
  Kořenové exsudáty cukrové řepy: složení a význam jejich studia a Azetidin-2-karboxylová kyselina v cukrovce = Root Exudates of Sugar Beet: Composition and the Significance of Their Study and Azetidin-2-Carboxylic Acid in Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Kolman P.:
  Biopaliva a evropská legislativa = Biofuels and European Legislation   full text (PDF)   abstract
 • Loučka R.:
  Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků = The Effect of Chemical Additive on the Quality of Sugar Beet Pulp Silage
  full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Profesor Jaroslav Dědek – vynikající cukrovarnický vědec a analytik = Professor Jaroslav Dědek – Great Scientist and Analyst in the Field of Sugar Making   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Recenze: Radovan Chaloupecký, Jaroslav Urban, Zdeněk Kvíz a kol.: Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020        TABLE OF CONTENTS 2019        TABLE OF CONTENTS 2018        TABLE OF CONTENTS 2017

TABLE OF CONTENTS 2016        TABLE OF CONTENTS 2015        TABLE OF CONTENTS 2014        TABLE OF CONTENTS 2013

TABLE OF CONTENTS 2011        TABLE OF CONTENTS 2010        TABLE OF CONTENTS 2009        TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links