HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ROZLIVKA Roman, DOKOUPIL Jaroslav
(Západočeská univerzita v Plzni)

Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar
Comparison of Sugar Industry in Czech Republic and United States on example of Tereos TTD and American Crystal Sugar Company


The article deals with the comparison of the two largest beet sugar producers in the Czech Republic and the USA. However, it does not compare only the size of the production as such but also a historical, geographical and socio-economic points of view in relation to the regions in which these producers operate and develop their activities. This article aims to clarify the impact sugar industry has on a small country such as the Czech Republic as compared to one of the world‘s greatest superpowers, in this case the USA.

Key words: American Crystal Sugar Company, sugar industry, sugar beet, Czech Republic, Tereos TTD, USA.


Článek se zabývá porovnáním dvou největších producentů řepného cukru v regionu ČR a USA. Jedná se však nejen o porovnání z pohledu velikosti vlastní produkce, ale i z pohledu historického, geografického a sociálně ekonomického ve vztahu k regionům, ve kterých tito producenti působí a rozvíjí své aktivity. Dané srovnání by mělo mít za cíl objasnit vliv cukrovarnického průmyslu pro region malé země, jako je ČR, a oproti tomu USA jako jedné z největších světových velmocí.

Klíčová slova: American Crystal Sugar Company, cukrovarnictví, cukrová řepa, Česká republika, Tereos TTD, USA.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (5–6): 210–217.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz