HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTEFANIĆ Ivan1, 2, ŠTEFANIĆ Edita1
(1J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Croatia, 2Tera Tehnopolis Ltd., Osijek, Croatia)

Cukrovarnictví v Chorvatsku – 265 let neustálého zlepšování
Sugar Industry in Croatia – 265 Years of Continuous Improvement


The analysis of Croatian sugar industry includes the earliest evidence of that new and emerging industry. The main part of the article contains data regarding production of sugar beet from 1960 to 2017; it sees the industry through three very different phases: centrally planned economy, market transition and EU membership.
Croatian sugar industry is first mentioned in 1751, when the Urban Arnold & Co Company was founded. The sugar refinery in Rijeka became operational in 1754 and until the Continental blockade, it was not only one of the most important sugar suppliers in the Austro-Hungarian Monarchy, but also one of the pillars of economic development in the region.
Production of sugar from sugar beet started in Croatia in 1836. Today, all three Croatian sugar factories have a total daily capacity of 21,000 t of sugar beet. Sugar is produced mostly from domestically grown sugar beet but a small proportion of sugar beet is imported; in the first four years of EU membership, on average 15.64% of totally processed sugar beet was imported. Croatia accounts for slightly above 1% of total EU sugar beet production (harvested production and cultivation area-wise).

Key words: sugar, sugar industry, sugar beet, Croatia, EU.


Analýza chorvatského cukrovarnictví zmiňuje nejstarší doklady o vzniku tohoto odvětví v zemi. Hlavní část článku přináší údaje o pěstování cukrové řepy mezi lety 1960 a 2017, a to ve třech velmi rozdílných obdobích: v centrálně plánovaném hospodářství, v období přechodu k tržní ekonomice a v době členství v EU.
První zmínky o cukrovarnictví v Chorvatsku pocházejí z roku 1751, kdy byla založena společnost Urban Arnold & Co. V roce 1754 zahájila provoz rafinerie v Rijece a až do začátku kontinentální blokády byla jedním z nejvýznamnějších dodavatelů cukru v rakousko-uherské monarchii i jedním z pilířů hospodářského rozvoje oblasti.
Výroba cukru z cukrové řepy byla v Chorvatsku zahájena v roce 1836. Dnes je celková zpracovatelská kapacita tří chorvatských cukrovarů 21 000 t cukrové řepy denně. Cukr se vyrábí převážně z cukrové řepy pěstované v Chorvatsku, malá část cukrové řepy se však dováží: v prvních čtyřech letech členství v EU se v průměru dovezlo 15,64 % celkového zpracování cukrové řepy. Chorvatsko představuje mírně přes 1 % celkové produkce cukrové řepy v EU (jak z hlediska sklizené produkce, tak i osevních ploch).

Klíčová slova: cukr, cukrovarnictví, cukrová řepa, Chorvatsko, EU.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 314–317.

full text (PDF)      original text in English (RTF)

NAVRCHOLU.cz