HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2017    2/2017    3/2017    4/2017    5–6/2017    7–8/2017    9–10/2017    11/2017    12/2017

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 133, 2017
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2017 (prosinec)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Gažo J.:
  Závislosť tvorby úrody a cukornatosti repy cukrovej od odrody a priebehu agroekologických podmienok ročníka = Dependence of Yield Formation and Sugar Content on Sugar Beet Varieties and Annual Agroecological Conditions
  full text (PDF)   abstract
 • Váchalová R., Maroušek J., Kolář L., Peterka J., Kopecký M., Havelka Z., Pártlová P., Váchal J.:
  Nitráty v červené řepě a hnojení sodíkem = Nitrates in Beetroot and Sodium Fertilization   full text (PDF)   abstract
 • Machková H., Sato A.:
  Analýza konkurenceschopnosti belgického cukrovarnictví = Analysis of Com petitiveness of Belgian Sugar Industry
  full text (PDF)   abstract
 • Tetřevová L.:
  Komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovarnickými podniky = Communication of Socially Responsible Activities by Sugar-Producing Companies   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  13. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření množství tepla = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Heat Measurement   full text (PDF)   abstract
TOP

      11/2017 (November)
 • Chalupný K., Šolín Z.:
  Nakupování cukrovky v Českém Meziříčí = Sugar Beet Purchasing in České Meziříčí Sugar Factory   full text (PDF)
 • SESVanderHave zveřejnila informaci o vlastním patentu týkajícím se zlepšení skladovatelnosti sklizené cukrové řepy
  full text (PDF)
 • Suková J., Froněk D.:
  SOT s cukrem na prahu bezkvótového období: Část 2. Příprava, přijetí a zrušení kvótového systému = CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 2. Administration of Information System of Czech Sugar Market During and After Quotas
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2017   full text (PDF)
 • Tóth M., Holúbek I., Boháčiková A.:
  Vplyv pestovania cukrovej repy na ekonomickú výkonnosť fariem v Slovenskej republike = Impact of Sugar Beet Production on the Economic Performance of Farms in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Połeć B., Baryga A., Szymański T., Małczak E.:
  Methanová fermentace vyslazených cukrovarnických řízků s přidáním hovězí kejdy = Methane Fermentation of Sugar Beet Pulps with Addition of Cattle Liquid Manure   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J.:
  Specifika produkce cukru v asijském regionu = Characteristics of Sugar Production in Asian Region   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 6.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 6)   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Osobní: Šedesátiny Oldřicha Reinbergra   full text (PDF)
TOP

      9–10/2017 (September-October)
 • Křováček J.:
  Řepná kampaň ve zlomovém období   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Polní den cukrové řepy 2017 ve Slovči   full text (PDF)
 • Maňasová M., Wenzlová J., Douda O., Zouhar M., Novotný D., Ryšánek P., Mazáková J., Chochola J., Pavlů K., Šarovská L., Fridrich P., Novik A.:
  Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871) = Research on Alternative Methods of Sugar Beet Protection against Sugar Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii
  (Schmidt, 1871)
    full text (PDF)   abstract
 • Torma S., Vilček J.:
  Pozberové zvyšky cukrovej repy a ich význam v kolobehu živín = Postharvest Residues of Sugar Beet and their Role in Nutrient Cycle   full text (PDF)   abstract
 • Štrobach J., Mikulka J.:
  Je řepa cukrová rizikovou předplodinou ozimů z pohledu škod prasetem divokým (Sus scrofa)? = Is Sugar Beet Risk Previous Crop due to Wild Boar (Sus scrofa) Caused Damage?   full text (PDF)   abstract
 • Tóth Š.:
  Duman obyčajný Datura stramonium L. a cukrová repa = Jimsonweed Datura stramonium L. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu = Durability of One-time Loosening of Compacted Layer in Soil Profile   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Osobní: Ing. Jaromír Chochola, CSc., oslavil 70. narozeniny   full text (PDF)
 • Nováková V.:
  K ukončení platnosti cukerních kvót   full text (PDF)
 • Hinčica V.:
  Cukrovarnictví ve Spojených státech amerických = Sugar Industry in United States of America   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V., Hájková L.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2016/2017 v České republice = Report on Sugar Campaign 2016/2017 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 5.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 5)   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Marek B., Hotový Z.:
  Historický model cukrovaru v Praze-Modřanech   full text (PDF)
 • Brož J.:
  Isoglukosa, riziko obezity a diabetes mellitus 2. typu   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Svatoplukem Šebkem   full text (PDF)
 • Janíček D.:
  Osobní: Za Ing. Alicou Strašiftákovou   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: D. Gabrovská, M. Chýlková: Sladká fakta o cukrech a sladidlech – aneb čím si osladit život   full text (PDF)
TOP

      7–8/2017 (July–August)
 • Marek B.:
  Polní řepařské dny 2017   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Cukrová řepa na Dnu Agronoma v Zaloňově   full text (PDF)
 • Trnková J., Froněk D.:
  SOT s cukrem na prahu bezkvótového období: Část 1. Příprava, přijetí a zrušení kvótového systému = CMO for Sugar on the Brink of Quota-Free Period: Part 1. Preparation, Adoption, and End of Quota System   full text (PDF)   abstract
 • Kristek S., Jović J., Zmaić K., Kraljičak Ž., Kišpal H., Beš­lo D., Horvat D., Stjepanović B., Rašić B.:
  Problematika vzniku rezistence Cercospora beticola Sacc. na některé účinné látky fungicidů = Problem of Development of Resistance to Some Fungicide Active Substances Intended for Suppressing of Cercospora beticola Sacc.
  full text (PDF)   abstract
 • Nytra Ł., Suchomel J.:
  Abundance a diverzita drobných savců v porostech řepy cukrové v Českém Slezsku = Abundance and Diversity of Small Mammals in Sugar Beet Stands in Czech Silesia   full text (PDF)   abstract
 • Filippovová J.:
  Sova pálená – významný predátor hraboše polního v řepařských výrobních oblastech = Barn Owl as Important Avian Predator of Common Vole in Sugar Beet Growing Regions   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V.:
  Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P, K a Alga 600 na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on Molasses Components, White Sugar Content and White Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 4.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 4)   full text (PDF)   abstract
 • Sumińska T., Gajewnik B.:
  Vliv odstřeďování C cukroviny na kvalitu vyrobeného cukru = Impact of Centrifugation of C Ma­s­secuite on the Quality of Sugar Powder Produced   full text (PDF)   abstract
 • Połeć B., Baryga A.:
  Vývoj metody čištění surové šťávy se separací kalu po předčeření = Development of a Raw Juice Purification Method with Sludge Separation after Initial Liming   full text (PDF)   abstract
 • Hutňan M., Chávez Fuentes J. J., Barbušová J.:
  Príspevok anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov k energetickej bilancii cukrovaru = Contribution of Anaerobic Treatment of Spent Sugar Beet Pulp to Energy Balance of Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Navrátilová M., Beranová M.:
  Zhodnocení postavení třtinového cukru jako komodity v rámci obchodního konceptu fair trade v České republice = Evaluation of Position of Cane Sugar as Commodity within Fair Trade Business Concept in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Macháček J., Syrovátka M., Harmáček J.:
  Výroba a obchod s cukrem v subsaharské Africe = Sugar Production and Trade in Subsaharan Africa   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  5. konference ESST v Drážďanech   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Ing. Bohumilem Šemberou, CSc.   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukry – mýty a realita   full text (PDF)
 • Hojgr J., Blašík J., Přidalová J.:
  Osobní: Zemřel Zdeněk Bialý   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  Osobní: Prof. Jean Genotelle zemřel   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Odešel Ing. Jan Janich   full text (PDF)
TOP

      5–6/2017 (May–June)
 • Reinbergr O.:
  Návrat českého cukrovarnictví do liberálního prostředí = Czech Sugar Industry Returning to Liberal Environment
  full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 na Slovensku = Sugar Campaign 2015/2016 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Firma HOLMER představuje překládací vůz TransCart   full text (PDF)
 • Mikulka J., Štrobach J.:
  Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) a jeho expanze v porostech řepy cukrové v České republice = Abutilon theophrasti Med. and its Expansion in Sugar Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Czakó M.:
  Jak zlepšit kvalitativní i kvantitativní parametry cukrové řepy?   full text (PDF)
 • Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V.:
  Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015 = Effect of Foliar Nutrition of Potassium and Silicon on Yield and Quality of Sugar Beet in Unusual Windy Conditions in 2014 and 2015   full text (PDF)   abstract
 • Frait J.:
  Yamato – excelentní od první sezóny   full text (PDF)
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Molas R., Kupczyk A., Osiak J.:
  Dlouhodobé účinky evropské reformy trhu s cukrem v Polsku = Lasting Effects of the EU Sugar Market Reform in Poland
  full text (PDF)   abstract   full text in English (*.rtf)
 • Čapka F.:
  Řepařství a cukrovarnictví v Československu v letech velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století = Sugar Beet Growing and Sugar Industry in Czechoslovakia during Great Depression in 1930s   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Janem Hanesem   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Františkem Holým   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XXIV. symposium Asociace Andrewa van Hooka   full text (PDF)
TOP

      4/2017 (April)
 • Křováček J.:
  Na začátku řepařského roku 2017 = At the Beginning of Sugar Beet Year 2017   full text (PDF)
 • Grznár J.:
  Eliminací stresů k vysokým výnosům = Eliminating Stress for High Yields   full text (PDF)
 • Winkler, J., Rypová, I., Dvořák J.:
  Vliv hnojení cukrovky chlévským hnojem na zaplevelení = Influence of Manure on Weed Infestation of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Výhody použití graminicidu Agil = Benefits of Agil Graminicide Application   full text (PDF)
 • Varga I., Antunović M., Iljkić D.:
  Vliv rozdílného hnojení dusíkem na růst kořene cukrové řepy = Sugar Beet Root Development with Different Nitrogen Fertilization Rate   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L.:
  Výsledky pokusů s hnojivy firmy Agrobiosfer, s.r.o., ve výživě a hnojení cukrovky = Results of Experiments with Agrobiosfer Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Hönig V., Strouhal J., Smrčka L., Linhart Z., Pernica K.:
  Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem = Changes in Tax Policies on Bioethanol Market   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Austrálii = Sugar Production in Australia   full text (PDF)   abstract
 • Moc M.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   full text (PDF)
TOP

      3/2017 (March)
 • Honsová H.:
  Pro intenzivnější produkci cukrové řepy = For more intensive production of sugar beet   full text (PDF)
 • Šipek J.:
  V roce 2017 přínos využití Gallantu Super a Nurelle D v cukrové řepě stoupne = Benefits of Using Gallant Super and Nurelle D in Sugar Beet to Increase in 2017   full text (PDF)
 • Kristek S., Rešić I., Jović J., Rašić S., Varga I., Lenart L., Kišpal H., Antunović M.:
  Možnost snížení hnojení dusíkem využitím užitečných mikroorganismů = Possibility of Mineral Nitrogen Fertilization Reduction by Applying Beneficial Microorganisms   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Titan – šlape jako hodinky = Goltix Titan – Runs like Clockwork   full text (PDF)
 • Pačuta V., Rašovský M., Buday M.:
  Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Weather Conditions, Variety and Biopreparations Alga 30 P, K and Alga 600 on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Maximalizace využití výnosového potenciálu cukrové řepy pomocí výživy = Maximising Use of Sugar Beet Yield Potential by Nutrition   full text (PDF)
 • Bobrivnyk L. D., Remeslo N. V., Stepanets L. F., Fedorenchenko L. O.:
  Chemické složení hlíz vybraných odrůd topinamburul = Chemical Composition of Some Varieties of Jerusalem Artichoke Tubers   full text (PDF)   abstract
 • Sobotovičová Š.:
  Vývoj ceny a spotřeby cukru v České republice = Development of Prices and Sugar Consumption in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Rychtera M., Kmínek M., Černý V.:
  Aplikace řídicích systémů při fermentační výrobě ethanolu = Application of Control Systems in Fermentative Production of Ethanol   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 1.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 1)   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Osobní: Ing. Josef Migdau slaví šedesáté narozeniny   full text (PDF)
TOP

      2/2017 (February)
 • Jurečka M.:
  Otevřený dopis řepařům   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2016/2017 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2016/2017   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Technická komise CIBE v Trenčíně = CIBE Technical Committee in Trenčín   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2017 = Sugar Beet Varieties Registered in 2017   full text (PDF)   abstract
 • Systém ROPA Micro-Topper 2 garantuje perfektní ořez cukrové řepy   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Méně obvyklá poškození cukrové řepy v letech 2015 a 2016 = Less Common Sugar Beet Disorders in 2015 and 2016
  full text (PDF)
 • Marek B.:
  Ze setkání pěstitelů cukrové řepy = Sugar Beet Growers Meetings   full text (PDF)
 • Řezbová H., Smutka L., Pulkrábek J., Škubna O.:
  Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel = Isoglucose as Important Element of Sweeteners Market
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 3.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 3)   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Osobní: Za Ing. Antonínem Špatinou (1949–2016)   full text (PDF)
TOP

      1/2017 (January)
 • Jurečka M.:
  Slovo ministra řepařům a cukrovarníkům do nového roku 2017 = Minister Addressed Beet Growers and Sugar Producers with New Year 2017   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Na období bez kvót jsme připraveni = We Are Ready for Post-Quotas Period   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2017 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic
  for 2017
    full text (PDF)   abstract
 • Brom R.:
  Systém zkoušení pro Seznam doporučených odrůd cukrové řepy = Testing System for List of Recommended Sugar Beet Varieties   full text (PDF)
 • Novinky v sortimentu odrůd cukrovky BETASEED pro rok 2017   full text (PDF)
 • Topcuoglu B.:
  Znečištění težkými kovy a zdravotní rizika u rostlin cukrové řepy pěstované v půdě hnojené čistírenskými kaly = Heavy Metal Pollution and Health Risks in Sugar Beet Plants Grown in Sewage Sludge Applied Soil   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J., Brhelová J.:
  „Bílé zlato“ a prosperita meziválečného Československa = “White gold” and Economic Prosperity of Interwar Czechoslovakia   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec K.:
  Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hladiny (část 2.) = Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Level Measurement (Part 2)   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Jaroslav Málek oslavil šedesáté narozeniny   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Za Ing. Jiřím Votlučkou   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020      TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links