HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2013    2/2013    3/2013    4/2013    5–6/2013    7–8/2013    9–10/2013    11/2013    12/2013

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 129, 2013
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2013 (December)
 • Křováček J.:
  Cukrovka v rámci nové SZP – bude nadále konkurenceschopná? = Sugar Beet Within New CAP – Will It Still Be Competitive?
  full text (PDF)
 • Hnilička R., Pulkrábek J., Urban J.:
  Vliv vybraných chemických látek na klíčivost klubíček plevelné řepy = Effects of Selected Agrochemicals on the Germination of Weed Beet Glomerules   full text (PDF)   abstract
 • Sobotová M.:
  Z mezinárodní výstavy Agritechnica 2013 = From International Exhibition Agritechnica 2013   full text (PDF)
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Kovaříkovití (Elateridae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Click beetles (Elateridae)   full text (PDF)
 • Tóth Š.:
  Ibištek trojdielny Hibiscus trionum L. a cukrová repa = Venice Mallow Hibiscus trionum L. and Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Kuna R., Boleček P.:
  Využitie pektínov cukrovej repy pre biosorpciu ťažkých kovov z odpadových vôd   = EUse of Sugar Beet Pectins for Biosorption of Heavy Metals from Waste Waters full text (PDF)   abstract
 • Král J., Vacková M., Vajdík J.:
  Historie a současnost cukrovaru Prosenice = History and Present of Prosenice Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  9. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2013 = 9th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2013   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Návštěva belgického Tirlemontu = Visit to Belgian Tirlemont   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Sté výročí narození prof. Dr. Ing. Stanislava Zelenky   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2013   full text (PDF)
TOP

      11/2013 (November)
 • Kopecká V., Machar I., Buček A., Kopecký A.:
  Vliv klimatických změn na možnosti pěstování cukrové řepy v České republice = The Impact of Climate Changes on Sugar Beet Growing Conditions in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Hunková E., Krivosudská E., Živčák M.:
  Vplyv rozdielnych pestovateľských ročníkov na vybrané rastovo-produkčné parametre repy cukrovej = The Impact of Different Growing Years on Selected Sugar Beet Growth and Yield Parameters   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Setkání u cukrové řepy ve Slovči = Meeting over Sugar Beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Pačuta V., Černý I., Pulkrábek J.:
  Vplyv odrody a listových prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru cukrovej repy = Influence of Variety and Foliar Preparations Containing Bioactive Substances on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Dřepčíci (Alticinae) škodící na řepě = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Flea beetles (Alticinae)   full text (PDF)
 • Mišík M.:
  Cukrovarníctvo v prvých rokoch členstva Slovenska v EÚ a prvá cukrová reforma 2006 = Sugar Industry During the First Years of Slovak Membership in the EU and the First Sugar Reform of 2006   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Čopíková P., Smrčková P.:
  Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii = Extrusion Process in Cereal and Confectionery Technologies
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Proběhl čtvrtý ročník Cukrových slavností = Fourth Year of Sugar Festivities   full text (PDF)
 • Machková H.:
  Cukrovarnický průmysl ve Francii = Sugar Industry in France   full text (PDF)   abstract
 • O exkurze do závodu v Dobrovici je zájem   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  CHISA 2013   full text (PDF)
TOP

      9–10/2013 (September-October)
 • Chalupný K., Chochola J.:
  Pokus s dlouhodobým skladováním cukrové řepy = Experiment with Long-Term Sugarbeet Storage   full text (PDF)
 • Čermák V., Gaar V.:
  Háďátko řepné (Heterodera schachtii) – vzorkování, detekce a identifikace = Beet Cyst Nematode (Heterodera schachtii) – Sampling, Detection and Identification   full text (PDF)   abstract
 • Potop V., Türkott L.:
  Rizika výskytu pozdních jarních mrazů a prvních podzimních mrazů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách = Risks of Later Spring Frosts and Earlier Autumn Frosts when Growing Sugar Beet in Central Bohemia   full text (PDF)   abstract
 • Šefrová H.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Maločlenec čárkovitý = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Pygmy beetle (Atomaria linearis)   full text (PDF)
 • Anděl J., Balej M., Raška P:
  Cukrová řepa versus cukrová třtina – prostorová a vývojová dimenze = Sugar Beet versus Sugar Cane – Territorial and Developmental Perspective   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V., Rejšek K., Formánek P.:
  Využití stabilního δ13C-CO2 v determinaci zdrojů půdní respirace = Use of δ13C-CO2 in Determination of Sources of Soil Respiration   full text (PDF)   abstract
 • Maitah M., Smutka L., Pulkrábek J., Benešová I., Belová A.:
  Produkce a spotřeba cukru v Egyptě v letech 1995–2009 = Sugar Production and Consumption in Egypt in 1995–2009
  full text (PDF)   abstract
 • Resch P.:
  Mletí cukru na mlýnech firmy Netzsch Condux v ČR = Netzsch Condux Mills for Grinding Sugar in Czech Republic   full text (PDF)
 • Slavíček P., Vráblík M., Pajdla M.:
  Plynofikace kotelny v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou = Gas Installation in Boiler House of Hrusovany nad Jevisovkou Sugar Factory   full text (PDF)   abstract
 • Havlíček M., Svoboda J., Dostál I.:
  Vliv rozvoje cukrovarnictví v okrese Hodonín na změny využití krajiny a dopravní infrastrukturu = Development of Sugar Industry in Hodonín District and Its Effect on Land-Use Changes and Transport Infrastructure   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Sté výročí narození prof. Dr. Ing. Rudolfa Bretschneidera, DrSc. = Hundreth Anniversary of Dr. Ing. Rudolf Bretschneider, DrSc., Birth   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Vladimírem Špačkem   full text (PDF)
 • Valter V.:
  Osobní: Za Mary Fraňkovou   full text (PDF)
TOP

      7–8/2013 (July–August)
 • Křováček J.:
  Valná hromada CIBE – tentokrát v Praze = CIBE General Assembly – This Time in Prague   full text (PDF)
 • Špička J., Janotová B.:
  Náklady pěstování cukrové řepy v ČR a jejich mezinárodní srovnání = Costs of Sugar Beet Growing in the Czech Republic and International Comparison   full text (PDF)   abstract
 • Vilček J.:
  Výber plôch pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku = Land Selection for Cultivation of Sugar Beet in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Richter R., Škarpa P.:
  Úprava živinného režimu půd pro cukrovku – předpoklad stabilní a kvalitní produkce = Adapting the Nutrient Regime of Soil for Sugar Beet – Precondition for Stable and High-quality Production   full text (PDF)   abstract
 • Nový směr při vývoji odrůd s rezistencí proti háďátku = New Direction in Development of Nematode Resistant Varieties
  full text (PDF)
 • Hamouzová K., Jursík M., Zábranský P.:
  Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky = Effect of Various Weather Conditions on Selectivity of Post-Emergence Herbicides in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract   full text in English (PDF)
 • Pačuta V.:
  Vplyv prípravkov na báze biologicky aktívnych látok na kvantitu a kvalitu produkcie cukrovej repy = Influence of Preparations Containing Bioactive Substances on Sugar Beet Quantity and Production Quality   full text (PDF)   abstract
 • Machar I., Pechanec V.:
  Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy = Applying of Summer and Autumn Raptor Aggregation in Integrated Pest Control of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci: Háďátko řepné (Heterodera schachtii Schmidt) = Harmful Factors in Sugar Beet – Animal Pests: Beet cyst-nematode (Heterodera schachtii Schmidt)   full text (PDF)
 • Figala J., Formánek P., Rejšek K., Vranová V.:
  Aminokyselina cystin v půdě = Cystine Amino Acid in Soil   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Osobní: Phlippe Duval: 21 let práce ve prospěch českého cukrovarnictví   full text (PDF)
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2012/2013 v České republice = Report on Sugar Campaign 2012/2013 in Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Kravar Z.:
  Historie cukrovaru v Opavě-Vávrovicích: Příspěvek k 60. výročí nového vávrovického cukrovaru = History of Sugar Factory in Opava-Vavrovice: Contribution Commemorating the 60th Anniversary of the New Sugar Factory in Vavrovice
  full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z.:
  Pověry a mýty na varně = Superstitions and Myths in Boilinghouses   full text (PDF)   abstract
 • Kotek M., Hromádko J., Miler P., Kotek T., Karel Pluhař K.:
  Aplikace paliva E85 v motoru 1.2 HTP = Application of E85 Fuel in 1.2 HTP Engine   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  3. konference ESST   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Osobní: Ing. Ivan Konečný, CSc., zemřel   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Za RNDr. Libuší Fassatiovou • Docent Šárka šedesátiletý   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No 33
TOP

      5–6/2013 (May–June)
 • Tobola S.:
  Aktuální stav cukrovarnického průmyslu ve světě, v Evropě a v České republice = Current State of Sugar Industry in the World, in Europe and in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2012/2013 na Slovensku = Evaluation of Sugar Campaign 2012/2013 in Slovakia
  full text (PDF)   abstract
 • Hunková E., Demjanová E.:
  Diverzita burín a tendencia ich šírenia v porastoch repy cukrovej = Weed Diversity and Tendency of Weed Spread in Sugar Beet Stands   full text (PDF)   abstract
 • Mikulka J.:
  Biologie a regulace pcháče rolního (Cirsium arvense L. Scop.) v cukrovce = Biology and Control of Creeping Thistle (Cirsium arvense L. Scop.) in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky III. = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots III.   full text (PDF)
 • Hřivna L., Pechková J., Burešová I.:
  Monitoring dynamiky změn kvality cukrovky během vegetace v regionu střední Moravy v letech 2007 až 2010 = Monitoring of Dynamic Changes During Vegetation Period in Central Moravia Region in Years 2007 to 2010   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  Nové knihy: P. Kadlec. a kol.: Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob   full text (PDF)
 • Polívka M., Martinčík D., Burešová V.:
  Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví = Social Responsibility in European and Czech Beet-Sugar Industry   full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Rumánková L., Pulkrábek J., Benešová I., Urban J., Belova A.:
  Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích = Development of Determinants Influencing Sugar Supply and Demand on World Market on Individual Periods   full text (PDF)   abstract
 • Čapka F.:
  K bojům cukrovarů s řepaři o ceny cukrovky na Moravě a ve Slezsku v prvním desetiletí Československé republiky = Struggles between Sugar Factories and Sugar Beet Growers for Price of Sugar Beet in Moravia and Silesia in First Decade of Czechoslovak Republic   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: P. Kohout a kol.: Potraviny – součást zdravého životního stylu   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XX. symposium Asociace Andrewa van Hooka = XXth Symposium of Andrew van Hook Association   full text (PDF)
TOP

      4/2013 (April)
 • Fišer F.:
  Použití herbicidů proti plevelům v cukrové řepě = Using Herbicides for Weed Control in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Jursík M., Andr J., Holec J., Soukup J.:
  Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna = Current Possibilities of Weed Control in Sugar Beet and Future Trends   full text (PDF)   abstract
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky II. = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots II.   full text (PDF)
 • Tóth Š., Porvaz P.:
  Repa burinová a repa cukrová – repa verzus repa = Weed Beet and Sugar Beet – Beet versus Beet   full text (PDF)
 • Cvingráf J.:
  Kvalitní ochrana cukrové řepy je základem pro úspěšnou sklizeň = First-rate Sugar Beet Protection is Foundation of Sucessful Harvest   full text (PDF)
 • Smutka L., Rumánková L., Pulkrábek J., Benešová I.:
  Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem = Main Determinants of Supply and Demand on World Sugar Market   full text (PDF)   abstract
 • Hinčica V.:
  Výroba cukru v Argentině = Sugar Production in Argentina   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  6. Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2012/2013 = 6th Sugar and Ethanol Industry Conference 2012/2013   full text (PDF)
TOP

      3/2013 (March)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Zkušenosti s herbicidy a dvouděložnými plevely v cukrové řepě = Experience of Herbicides and Dicotyledonous Weeds in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Pechková J.:
  Uplatnění hnojiv firmy Timac Agro ve výživě a hnojení cukrovky = Use of Timac Agro Fertilizers in Sugar Beet Nutrition and Fertilization   full text (PDF)
 • Pačuta V., Buday M.:
  Využitie biopreparátov Beta-Liq-BQ a Trichomil-T v pestovateľskom systéme cukrovej repy = Use of Beta-Liq-BQ and Trichomil-T Biopreparations in Sugar Beet Growing System   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Belvedere Forte – kód prolomen = Belvedere Forte – Code Broken   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Choroby kořenů cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Diseases of Beet Roots   full text (PDF)
 • Šilar Z.:
  ROPA představila prototyp dvounápravového vyorávače řepy „euro-Panther“ = ROPA Introduces Prototype of Biaxial Sugar Beet Harvester “euro-Panther”   full text (PDF)
 • Ze srovnávání sklizňové techniky na Beet Europe = Harvesting Technology Comparison at Beet Europe   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Ze Zimní školy pěstování cukrovky 2013 = From Winter School of Sugar Beet Growing 2013   full text (PDF)
 • Mišík V.:
  Cukor v prístupovom procese Slovenska do Európskej únie = Sugar in the Accession Process of Slovakia to the European Union   full text (PDF)   abstract
 • Ostrý C.:
  Osobní: Za Ing. Bohumilem Ostrým   full text (PDF)
 • Lupták Ľ., Naxera V.:
  Role cukrové třtiny při formování moderního světového systému = Role of Sugar Cane in Formation of Modern World-System
  full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Nové knihy: L. D. Bobrivnyk, T. K. Ruchadze – Chimiko-technologičeskije aspekty cvetnych veščestv sacharnogo proizvodstva (Chemicko-technologické aspekty barevných látek cukrovarnické výroby)   full text (PDF)
 • Švachula V.:
  Nové knihy: Václav Vaněk a kol.: Výživa zahradních rostlin   full text (PDF)
TOP

      2/2013 (February)
 • Jirovský M., Křováček J., Pojer J.:
  Cukrovka a cukr jako strategické komodity po roce 2013 a jejich podpora = Sugar Beet and Sugar as Strategic Commodities after 2013 and their Support   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2013 = Sugar Beet Varieties Registered in 2013   full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Nová perspektiva pro maxximální herbicidní ochranu cukrovky = New Perspective on Maxximum Herbicide Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Škodliví činitelé cukrové řepy – choroby cukrovky: Další listové choroby cukrovky = Harmful Factors in Sugar Beet – Diseases: Other Leaf Diseases of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Vocl K.:
  Novinka firmy Holmer – Terra Dos T4-40 = Holmer Introduces – Terra Dos T4-40   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Z konferencí pěstitelů cukrovky v Čechách = From Sugar Beet Growers Conferences in Bohemia   full text (PDF)
 • Hinčica V.:
  Cukrovarnický průmysl v Brazílii = Sugar Industry in Brazil   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P.:
  60 let VŠCHT v Praze = 60 years of the Institute of Chemical Technology in Prague   full text (PDF)   abstract
 • Veverka K.:
  Nové knihy: Václav Kůdela, František Kocourek, Martin Bárnet a kol. – České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin = Czech and English names of plant diseases and pests   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No 32
TOP

      1/2013 (January)
   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links