HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2021    2/2021    3/2021    4/2021    5–6/2021    7–8/2021    9–10/2021    11/2021    12/2021

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 137, 2021
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2021 (December)
 • Janíček D., Roba R.:
  Na prelome rokov k súčasnej situácii na trhu s cukrom = Current Situation on Sugar Market at the Turn of the Year
  full text (PDF)
 • Ryšánek P., Maňasová M., Chochola J., Zouhar M.:
  Hrozí nám návrat virových žloutenek řepy? = Will We Need to Face Virus Yellows Again?   full text (PDF)
 • Lukas V., Neudert L., Širůček P., Novák J., Elbl J.:
  Význam variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv u cukrové řepy = Effect of Variable Rate Application of Phosphorus and Potassium Fertilizers in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu v Česku = Meeting of CEFS Working Group on Sugar Beet in Czechia
  full text (PDF)
 • Kadlec P., Henke S.:
  32. konference ICUMSA, poprvé jako virtuální schůze = 32nd ICUMSA Session Virtual for First Time   full text (PDF)
 • Dvořák M., Smutka L., Krajčírová R., Kádeková Z., Pulkrábek J.:
  Slovenské cukrovary v procesu transformace Evropského trhu s cukrem = Slovak Sugar Factories in European Sugar Market Transformation Process   full text (PDF)   abstract
 • Novotný L.:
  Politika kvality a bezpečnosti potravin v Německu – případová studie redukce obsahu cukru = Food Quality and Safety Policy in Germany – Case Study on Sugar Reduction   full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 2. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – Part 2   full text (PDF)
TOP

      11/2021 (November)
 • Šašek O.:
  Quo vadis Beta vulgaris – kam kráčíš, cukrová řepo? = Quo vadis Beta vulgaris – Whither goest thou, Sugar Beet?
  full text (PDF)
 • Sobota O., Jursík M., Kolářová M.:
  Vliv utužení půdy při setí cukrovky na polní vzcházivost Conviso Smart odrůd v extrémních povětrnostních podmínkách = Effect of Soil Compaction during Sowing on Field Emergence of Conviso Smart Sugar Beet Varieties under Extreme Weather Conditions   full text (PDF)   abstract
 • Jirsák A.:
  Osobní: Ing. Vít Bittner oslavil 60. narozeniny   full text (PDF)
 • Škoda auto sází na materiál z cukrové řepy   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K., Radek J.:
  Zkoušení Smart odrůd cukrové řepy pro Řepařskou komisi Tereos TTD = Testing of Smart Sugar Beet Varieties for Tereos TTD Joint Beet Commission   full text (PDF)
 • Syndrom nízké cukernatosti cukrové řepy = Syndrome ‘Basses Richesses’ of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Antunović M., Varga I., Stipešević B., Ranogajec L.:
  Analýza chorvatského cukrovarnického sektoru a produkce cukrové řepy = Analisys of Croatian Sugar Sector and Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Křížek D., Brčák J., Severová L.:
  Analýza vlivu monetárních opatření na trh s cukrem = Analysis of Monetary Measures Impact on Sugar Market
  full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P., Bubník Z.:
  Osobní: Vzpomínka na profesora Giorgio Mantovaniho   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Josef Vykoukal – neobyčejný sedlák, cukrovarník a politik = Josef Vykoukal – Extraordinary Farmer, Sugar Businessman and Politician   full text (PDF)
 • Hotový Z., Gebler J.:
  Významné objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví – část 1. = Significant Discoveries and Figures in History of Czech Sugar Industry – Part 1   full text (PDF)
TOP

      9–10/2021 (September–October)
 • Hollein J.:
  Cukrovarnická kampaň 2021/2022 začala = Sugar Campaign 2021/2022 has Begun   full text (PDF)
 • Marek B.:
  28. polní den ve Slovči = 28th Field Day in Slovec   full text (PDF)
 • Fraňková M., Stejskal V., Aulický R.:
  Porovnání ekonomických a epidemiologických rizik působených hraboši a dalšími hlodavci na cukrovce a jiných plodinách = Comparison of Risks of Voles and Other Rodents on Sugar Beet and Other Crops   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Řepařské dny v rajonu Tereos TTD = Sugar Beet Days in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Muška F., Muška A., Mušková A.:
  Škodlivé výskyty obaleče polního (Cnephasia asseclana) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrence of Flax Totrix (Cnephasia asseclana) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Ernst D., Černý I., Pačuta V., Zapletalová A., Rašovský M., Skopal J., Vician T., Šulík R., Gažo J.:
  Úroda a cukornatosť repy cukrovej v závislosti na rôznych spôsoboch obrábania pôdy = Yield and Sugar Content of Sugar Beet Depending on Different Soil Tillage Technologies   full text (PDF)   abstract
 • Veselá K., Severová L.:
  Sladký život – životní styl generace Z? = Sweet Life – Lifestyle of Generation Z?   full text (PDF)   abstract
 • Markovič Baluchová B.:
  Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži = Impact of Climate Change on Sugar Industry in the Pacific Islands of Fiji   full text (PDF)   abstract
 • Jelínková M., Tetřevová L.:
  Postoje zákazníků ke komunikování společensky odpovědných aktivit cukrovary = Customer Attitudes towards Communication of Socially Responsible Activities of Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Čajan M., Pour V., Gillarová S., Henke S., Koting P., Mikstein I.:
  Nové možnosti využití hydrocyklonů v cukrovarnické technologii = New Application Possibilities of Hydrocyclones in Sugar Technology   full text (PDF)   abstract
 • Drábek J.:
  Londýnská mezinárodní cukrovarnická dohoda a Československé vyjednávání o její podobě = London International Sugar Agreement and Czechoslovak Negotiations   full text (PDF)   abstract
 • Kolomazník M.:
  150 let cukrovaru v Litovli = 150 Years of Sugar Factory in Litovel   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 16. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 16   full text (PDF)
 • Kaláb J.:
  Nové knihy – Jaroslav Gebler, Zdeněk Hotový: Cukrovarnický výkladový slovník   full text (PDF)
 • Osobní: Jiřímu Zapletalovi k šedesátinám   full text (PDF)
TOP

      7–8/2021 (July–August)
 • Několik otázek pro Ing. Oldřicha Reinbergra full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Cukrová řepa a životní prostředí = Sugar Beet and the Environment   full text (PDF)
 • Lennefors B.-L..:
  Virové žloutenky cukrové řepy – co je nového? = Virus Yellows of Sugar Beet – What's New?   full text (PDF)
 • Pavlů K., Chochola J.:
  Krátká studie ke hnojení cukrovky dusíkem – lokální versus plošná aplikace dusíku = Short Study on Sugar Beet Nitrogen Fertilization – Local versus Uniform Nitrogen Application   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J.:
  Možnosti regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham = Possibilities of Weed Control in Sugar Beet Without Desmedipham Active Substance   full text (PDF)   abstract
 • Matějovský J.:
  Podpora ochrany a vývoje cukrové řepy s ALTRONEM Silver New = Supporting Sugar Beet Protection and Development with ALTRON Silver New   full text (PDF)
 • Holý K., Pavlů K.:
  Výskyt makadlovky řepné v letech 2017–2020 = Occurrence of Scrobipalpa ocellatella in 2017–2020   full text (PDF)   abstract
 • Kučera J., Podhrázská J., Szturc J., Karásek P.:
  Infiltrační vlastnosti půd na erozně ohrožených pozemcích při pěstování širokořádkových plodin = Infiltration Properties of Soil on Erosion-Prone Land with Wide Row Crops Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Ivanič Porhajašová J., Babošová M., Kačániová M.:
  Trofická preferencia Carabidae (Coleoptera) v agroekosystémoch porastov repy cukrovej = Trophic Preferences of Carabidae (Coleoptera) in Agroecosystems of Sugar Beet Stands   full text (PDF)   abstract
 • Čopík J.:
  Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi = Sugar on Twitter? Analysis of Use of Twitter by European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Smolík J.:
  Údolí cukrovarů: zašlá sláva minulosti = Valley of the Sugar Mills: Faded Glory   full text (PDF)   abstract
 • Vosáhlo J., Chalupný K., Hradiský J.:
  190 let výroby cukru pod značkou TTD = 190 Years of Sugar Production under TTD Brand   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru = Evaluation of Development and Trend of Sugar Exports and Imports
  full text (PDF)   abstract
 • Vacek T., Smutka L., Pulkrábek J., Kotyza P.:
  Tři dekády v oblasti konkurenceschopnosti a produktivity českého obchodu s cukrem = Three Decades of Competitiveness and Productivity of Czech Sugar Trade   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy – Daniel Froněk: 190 let TTD   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 15. = BasicTechnology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 15   full text (PDF)
TOP

      5–6/2021 (May–June)
 • Kolář M.:
  Jaká jsou očekávání pro rok 2021/2022 z pohledu prodeje cukru = What are Expectations for 2021/2022 Sugar Sales
  full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Proč bojujeme za neonikotinoidy = Why We Fight for Neonicotinoids   full text (PDF)
 • Suchánek J.:
  Nový přístup k fungicidní ochraně cukrovky = New Approach to Fungicidal Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Pulkrábek J., Brinar J., Javor T., Dvořák P., Bečková L., Kuchtová P., Hubáčková J.:
  Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy = Experience with Variable Fertilization of Sugar Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Podhorský L.:
  „Stát v sezoně 14 dnů si rozhodně nemůžeme dovolit,“ říká jednatel skupiny společností ZEVYP Ing. Radek Jurčík = “We Definitely Cannot Afford to Interrupt the Season for 14 Days,” says Radek Jurčík, Executive of ZEVYP Group   full text (PDF)
 • Štrobach J., Mikulka J.:
  Řepeň polabská (Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp) v řepě cukrové = Xanthium albinum (Widder) H.Scholz et Sukopp in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kraus K., Mach J.:
  Využití přípravků Energen při pěstování cukrové řepy = Use of Energen Products in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Černý I., Pačuta V., Ernst D., Zapletalová A., Rašovský M., Šulík R., Bušo R., Gažo J., Pinček, O.:
  Úroda buliev, cukornatosť a úroda bieleho cukru repy cukrovej v závislosti od ročníka a odrody = Root Yield, Sugar Content and White Sugar Yield in Dependence on Year and Sugar Beet Variety   full text (PDF)   abstract
 • Szturc J., Podhrázská J., Kučera J.:
  Vyhodnocení záboru zemědělské půdy v řepařské výrobní oblasti = Evaluation of Soil Sealing in Beet Production Area
  full text (PDF)   abstract
 • Nesiba J., Čuhlová R.:
  Management duševního vlastnictví – patenty a cukr = Intellectual Property Management – Patents and Sugar
  full text (PDF)   abstract
 • Smutka L., Hinke J., Pulkrábek J., Kotyza P., Zielińska-Chmielewska A.:
  Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor = Available Capacities of Sugar Factories in World with Emphasis on non-European Area   full text (PDF)   abstract
 • Palát M.:
  Mikroekonomické a makroekonomické aspekty produkce cukrové třtiny a cukru v Brazílii a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě = Microeconomic and Macroeconomic Aspects of Sugar Cane and Sugar Production in Brazil and its Competitiveness in International Trade   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 14. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 14   full text (PDF)
TOP

      4/2021 (April)
 • Křováček J.:
  Situace v sektoru cukr – cukrovka před sezonou 2021/2022 = Situation in Sugar and Beet Sector before Season 2021/2022
  full text (PDF)
 • Rossi V.:
  Aphanomyces cochlioides – významný původce spály a kořenové hniloby cukrové řepy = Aphanomyces cochlioides – Significant Agent of Damp ing off and Root Rot of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. jr., Mušková A.::
  Škodlivé výskyty makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrences of Beet Moth (Scrobipalpa ocellatella) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Marková Z.:
  Užití humatizovaných hnojiv s obsahem Lignohumátu v cukrové řepě = Humatized Fertilizers Containing Lignohumate in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Černý I., Ernst D., Michalska-Klimczak B., Wyszyňski Z.:
  Sledovanie vplyvu biopreparátov, poveternostných podmienok a odrody na parametre produkcie repy cukrovej = Monitoring of Influence of Biopreparates, Weather Conditions and Variety on Production Parameters of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hnojiva z Lovochemie přináší cukrové řepě vždy něco navíc = Lovochemie Fertilizers – Always Something Special for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných evropských cukrovarnických společnostech = Relationship Between Profitability and Financial Leverage in Selected European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Málek V.:
  Adam Mehrle – německý cukrovarník v českých službách = Adam Mehrle – German Sugar Manufacturer in Czech Services
  full text (PDF)
 • Zeman M.:
  Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv na fiskální stabilitu země = Excise Duty on Ethanol in Czech Republic in 2020 and Its Impact on Country‘s Fiscal Stability   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 13. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 13   full text (PDF)
TOP

      3/2021 (March)
 • Kašing P.:
  Na prahu řepařského roku 2021 – k mechanické likvidaci plevelné řepy = Beginning of Sugar Beet Year 2021 – Mechanical Weed Beet Control   full text (PDF)
 • Németh L., Brňo D.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2020/2021 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021 in Slovakia   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy = Agricultural Field Traffic Optimization on Soils at Risk of Water Erosion   full text (PDF)   abstract
 • Uchytil J.:
  Osobní: Zemřel Ing. Stanislav Štěpánek   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní zvyšování výnosů cukrové řepy i během extrémních roků = Effective Increase in Sugar Beet Yields even During Extreme Years   full text (PDF)
 • Polcar A., Šimečková J., Votava J., Kumbár V.:
  Vliv přejezdu zemědělské techniky na utužení půdy = Effect of Agricultural Machinery Movement on Soil Compaction
  full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Betanal® Tandem® – pokračování úspěšné generace herbicidů = Betanal® Tandem® – Successful Herbicides Generation Continues   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru = Structure of Sugar Demand in Czech Republic with Focus on Sugar Type Choice   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Smutka L., Czech K., Wielechowski M., Pulkrábek J.:
  Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19 = Sugar Prices Development in Period of COVID-19 Pandemic
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrová řepa na piedestalu   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 12. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 12   full text (PDF)
TOP

      2/2021 (February)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Chmel M., Vysloužil P., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2020/2021 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021   full text (PDF)
 • Pozníková G., Hlavinka P., Fischer M., Orság M., Žalud Z., Trnka M.:
  Scintilometrické měření aktuální evapotranspirace cukrové řepy = Using Scintillometry to Estimate Actual Sugar Beet Evapotranspiration   full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Galuščáková Ľ., Lengyelová L.:
  Vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej = Effect of Dry Matter and Sugar Beet Shoot Extract on Growth and Photosynthetic Pigment Content in Leaves of Winter Wheat
  full text (PDF)   abstract
 • Pinkas J.:
  Využití NIR spektroskopie = Application of NIR spectroscopy   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Jak na plevele v cukrovce: tradičně je také dobře = How to Tackle Sugar Beet Weeds: Traditional Way is Also Good Way
  full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Karla Chalupného   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cirkulární ekonomika: Bezodpadové zpracování cukrové řepy ve společnosti Tereos TTD = Circular Economy: Zero Waste Beet Process ing in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Svatošová V.:
  Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarnických podniků v České republice = Current Economic Development of Sugar Companies in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Čuhlová R., Nesiba J.:
  GSR management ochrany kulturního dědictví v Číně: umělecké zpracování cukru = Management in Protection of Cultural Heritage in China: Artistic Processing of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Fiala J.:
  Osobní: K osmdesátinám Ing. Zdeňka Pochylého   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  >Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 11. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 11   full text (PDF)
TOP

      1/2021 (January)
 • Reinbergr O.:
  Na prahu roku 2021 – situace je stále těžká, ne však neřešitelná = On the threshold of 2021 – Situation is Still Difficult, but Not Impossible   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2021 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2021
  full text (PDF)   abstract
 • Danilovič M., Tóth Š., Hnát A., Šoltysová B.:
  Invázna glejovka americká (Asclepias syriaca L.) a cukrová repa = Invasive Common Milkweed (Asclepias syriaca L.) and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Webová 16. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Jaroslav Krečmer   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Družstevní lihovary na Třebíčsku (Historický přehled do roku 1938) = Cooperative Distilleries in Třebíč Region (Historical Overview until 1938   full text (PDF)   abstract
 • Melehanych H., Smolík J.:
  Produkce cukru na Ukrajině: trendy a problémy = Sugar Production in Ukraine: Trends and Problems   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 10. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 10   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2023      TABLE OF CONTENTS 2022      TABLE OF CONTENTS 2020     

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář