HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2021    2/2021    3/2021    4/2021   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 137, 2021
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      4/2021 (April)
 • Křováček J.:
  Situace v sektoru cukr – cukrovka před sezonou 2021/2022 = Situation in Sugar and Beet Sector before Season 2021/2022
  full text (PDF)
 • Rossi V.:
  Aphanomyces cochlioides – významný původce spály a kořenové hniloby cukrové řepy = Aphanomyces cochlioides – Significant Agent of Damp ing off and Root Rot of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A. jr., Mušková A.::
  Škodlivé výskyty makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) na řepě na území České republiky = Harmful Occurrences of Beet Moth (Scrobipalpa ocellatella) on Beet in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Marková Z.:
  Užití humatizovaných hnojiv s obsahem Lignohumátu v cukrové řepě = Humatized Fertilizers Containing Lignohumate in Sugar Beet   full text (PDF)
 • Rašovský M., Pačuta V., Černý I., Ernst D., Michalska-Klimczak B., Wyszyňski Z.:
  Sledovanie vplyvu biopreparátov, poveternostných podmienok a odrody na parametre produkcie repy cukrovej = Monitoring of Influence of Biopreparates, Weather Conditions and Variety on Production Parameters of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hnojiva z Lovochemie přináší cukrové řepě vždy něco navíc = Lovochemie Fertilizers – Always Something Special for Sugar Beet   full text (PDF)
 • Ligocká M.:
  Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných evropských cukrovarnických společnostech = Relationship Between Profitability and Financial Leverage in Selected European Sugar Companies   full text (PDF)   abstract
 • Málek V.:
  Adam Mehrle – německý cukrovarník v českých službách = Adam Mehrle – German Sugar Manufacturer in Czech Services
  full text (PDF)
 • Zeman M.:
  Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv na fiskální stabilitu země = Excise Duty on Ethanol in Czech Republic in 2020 and Its Impact on Country‘s Fiscal Stability   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 13. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 13   full text (PDF)
TOP

      3/2021 (March)
 • Kašing P.:
  Na prahu řepařského roku 2021 – k mechanické likvidaci plevelné řepy = Beginning of Sugar Beet Year 2021 – Mechanical Weed Beet Control   full text (PDF)
 • Németh L., Brňo D.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2020/2021 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021 in Slovakia   full text (PDF)
 • Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.:
  Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy = Agricultural Field Traffic Optimization on Soils at Risk of Water Erosion   full text (PDF)   abstract
 • Uchytil J.:
  Osobní: Zemřel Ing. Stanislav Štěpánek   full text (PDF)
 • Bohuněk M.:
  Efektivní zvyšování výnosů cukrové řepy i během extrémních roků = Effective Increase in Sugar Beet Yields even During Extreme Years   full text (PDF)
 • Polcar A., Šimečková J., Votava J., Kumbár V.:
  Vliv přejezdu zemědělské techniky na utužení půdy = Effect of Agricultural Machinery Movement on Soil Compaction
  full text (PDF)   abstract
 • Suchánek J.:
  Betanal® Tandem® – pokračování úspěšné generace herbicidů = Betanal® Tandem® – Successful Herbicides Generation Continues   full text (PDF)
 • Veselá K., Severová L.:
  Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru = Structure of Sugar Demand in Czech Republic with Focus on Sugar Type Choice   full text (PDF)   abstract
 • Kotyza P., Smutka L., Czech K., Wielechowski M., Pulkrábek J.:
  Vývoj ceny cukru na pozadí pandemie COVID-19 = Sugar Prices Development in Period of COVID-19 Pandemic
  full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrová řepa na piedestalu   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 12. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 12   full text (PDF)
TOP

      2/2021 (February)
 • Chalupný K., Sedliský J., Slavíček P., Narovec J., Chmel M., Vysloužil P., Zapletal J., Kroupová D., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2020/2021 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2020/2021   full text (PDF)
 • Pozníková G., Hlavinka P., Fischer M., Orság M., Žalud Z., Trnka M.:
  Scintilometrické měření aktuální evapotranspirace cukrové řepy = Using Scintillometry to Estimate Actual Sugar Beet Evapotranspiration   full text (PDF)   abstract
 • Piršelová B., Galuščáková Ľ., Lengyelová L.:
  Vplyv sušiny a extraktu výhonkov repy cukrovej na rast a obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej = Effect of Dry Matter and Sugar Beet Shoot Extract on Growth and Photosynthetic Pigment Content in Leaves of Winter Wheat
  full text (PDF)   abstract
 • Pinkas J.:
  Využití NIR spektroskopie = Application of NIR spectroscopy   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Jak na plevele v cukrovce: tradičně je také dobře = How to Tackle Sugar Beet Weeds: Traditional Way is Also Good Way
  full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Karla Chalupného   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cirkulární ekonomika: Bezodpadové zpracování cukrové řepy ve společnosti Tereos TTD = Circular Economy: Zero Waste Beet Process ing in Tereos TTD   full text (PDF)
 • Svatošová V.:
  Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarnických podniků v České republice = Current Economic Development of Sugar Companies in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Čuhlová R., Nesiba J.:
  GSR management ochrany kulturního dědictví v Číně: umělecké zpracování cukru = Management in Protection of Cultural Heritage in China: Artistic Processing of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Fiala J.:
  Osobní: K osmdesátinám Ing. Zdeňka Pochylého   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  >Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 11. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 11   full text (PDF)
TOP

      1/2021 (January)
 • Reinbergr O.:
  Na prahu roku 2021 – situace je stále těžká, ne však neřešitelná = On the threshold of 2021 – Situation is Still Difficult, but Not Impossible   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2021 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2021
  full text (PDF)   abstract
 • Danilovič M., Tóth Š., Hnát A., Šoltysová B.:
  Invázna glejovka americká (Asclepias syriaca L.) a cukrová repa = Invasive Common Milkweed (Asclepias syriaca L.) and Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Webová 16. mezinárodní konference Polysacharidy   full text (PDF)
 • Duffek K.:
  Osobní: Zemřel Ing. Jaroslav Krečmer   full text (PDF)
 • Muška F., Rožnovský J., Muška A., Mušková A.:
  Družstevní lihovary na Třebíčsku (Historický přehled do roku 1938) = Cooperative Distilleries in Třebíč Region (Historical Overview until 1938   full text (PDF)   abstract
 • Melehanych H., Smolík J.:
  Produkce cukru na Ukrajině: trendy a problémy = Sugar Production in Ukraine: Trends and Problems   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 10. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 10   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2020     

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář