HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUBEŠ Jan, NÁROVEC Václav
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961 – 2017 — geografický pohled
Development of World and European Sugar Beet Production 1961–2017 — Geographic View


The paper evaluates the spatial-temporal changes in sugar beet production by countries since 1961 and by NUTS EU regions since 2000 using cartographic and geographic-statistical methods. Almost 70% of the world production comes from Europe (2017), mainly from four production areas found there. The center of the North-West Europe area can be found in the north of France, the German area in Lower Saxony, the post-socialist Central European area in Poland and the Eastern European area in the lower Volga River region. The current geographic center of European production lies in central Poland. In the last 15 years, during a period of limited production within the EU, Russia has increased its production of beet and beet sugar, putting some of this sugar on the international market. The volatility of Russian production values is high; other big players (France, Germany, USA, China) have more balanced production. In the last decade, mainly Russian, Turkish and Egyptian productions have increased.

Key words: sugar beet production, sugar beet geography, European agriculture, NUTS regions, EU sugar policy.


Článek vyhodnocuje časoprostorové změny v produkci cukrové řepy podle států světa od roku 1961 a podle regionů NUTS EU od roku 2000 s využitím kartografických a geograficko-statistických metod. Téměř 70 % světové produkce pochází z Evropy (rok 2017), především ze čtyř zde ležících produkčních areálů. Areál severozápadní Evropy má své jádro na severu Francie, německý v Dolním Sasku, postsocialistický středoevropský v Polsku a východoevropský v dolním Povolží. Současný geografický střed evropské produkce leží na území Středního Polska. Období omezování produkce v rámci EU v posledních 15 letech využilo hlavně Rusko, které navyšovalo produkci řepy a řepného cukru, přičemž část tohoto cukru umístilo na mezinárodní trh. Volatilita hodnot ruské produkce je velká, v případě dalších velkých producentů (Francie, Německo, USA, Čína) je vyrovnanější. V posledním desetiletí se zvyšovala především ruská, turecká a egyptská produkce.

Klíčová slova: produkce cukrové řepy, geografie cukrové řepy, evropské zemědělství, regiony NUTS, cukerná politika EU.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 370–374.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz