HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír, PAVLŮ Klára
(Řepařský institut, Semčice)

Technologie Conviso Smart – šance a rizika pro české řepařství
Conviso Smart Technology – Opportunities and Risks for Czech Beet Cultivation


In the period 2013–2018, the Conviso Smart technology was verified in experiments at 6 sites in the Czech Republic. The Conviso One herbicide efficacy in combination with conventional herbicides was examined. Single as well as split application of the herbicide were tested. At heavily infested sites, the efficacy against weed beet was monitored. The experiments compared the performance of herbicide-tolerant varieties in conventional herbicide treatment with full-scale Conviso Smart technology treatment. Results: High efficiency on a wide spectrum of weeds, especially when split application is used. 100% efficacy against weed beet. Slightly lower performance of herbicide-tolerant varieties compared to the average of the current product range in treatment with conventional herbicides; the performance increases by 5–10% when limiting herbicide stress with full-scale Conviso Smart technology treatment. Risks of the technology are discussed – crossbreeding with annual beet and development of weed resistance to ALS herbicides.

Key words: sugar beet, weeds, ALS herbicides, Conviso Smart technology.


V období let 2013–2018 byly na 6 lokalitách v Česku prováděny pokusy s ověřováním technologie Conviso Smart. Byla zjišťována účinnost herbicidu Conviso One a jeho kombinací s konvenčními herbicidy na plevele. Zkoušela se jednorázová i dělená aplikace herbicidu. Na silně zamořených pozemcích byla zjišťována účinnost na plevelnou řepu. Výkonnost odrůd s herbicidní tolerancí byla srovnávána v pokusech s konvenčním ošetřením herbicidy na běžný sortiment, a dále pak jako úplná Conviso Smart technologie oproti konvenční technologii. Výsledky: Vysoká účinnost na široké spektrum plevelů zejména při dělené aplikaci. Stoprocentní účinnost na plevelnou řepu. Mírně nižší výkonnost odrůd s herbicidní tolerancí oproti průměru současného sortimentu při ošetření konvenčními herbicidy, výkonnost se při omezení herbicidního stresu v rámci úplné Conviso Smart technologie zvyšuje o 5–10 %. Diskutují se rizika technologie – křížení s jednoletou řepou a vznik rezistence plevelů k ALS herbicidům.

Klíčová slova: cukrová řepa, plevele, ALS herbicidy, Conviso Smart technologie.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (4): 131–137.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz