HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NOVOTNÝ Lukáš
(České vysoké učení technické v Praze)

Cukr vs. kalorie ve vybraných potravinách v názorech a postojích Němců
Sugar v. Calories in Selected Foods in Views and Attitudes of Germans


The article responds to the current debate on reducing sugar in food, focusing on the developments in the Federal Republic of Germany. German society views this tendency as a way to a healthy lifestyle and as a means of fighting obesity, which is becoming increasingly common in the country. In the second half of last year, the Forsa Institute conducted a representative consumer research focusing on the topic of sugar in food, in the context of calories. The research was commissioned by the Economic Community for Sugar (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.). Its results clearly showed: if there are versions of German food with lower added sugar, then the number of calories should be reduced. However, the reality is often different: calorie reduction lags behind consumer expectations. In other words, less sugar does not equal fewer calories.

Key words: sugar, food, calories, lifestyle, Germany.


Článek reaguje na současné debaty o redukci cukru v potravinách, zaměřuje se na vývoj v Německu. V tamní společnosti je to interpretováno jako cesta ke zdravému životnímu stylu a k boji proti obezitě a nadváze, která se v Německu začíná projevovat stále častěji. Institut Forsa zde realizoval v druhé polovině minulého roku reprezentativní výzkum mezi spotřebiteli, který se právě zaměřil na téma cukru v potravinách, a to v kontextu počtu kalorií. Výzkum si zadalo Hospodářské společenství pro cukr (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.). Výsledek zde ukázal jasně: pokud se v nabídce německých potravin objevují jejich verze s nižším obsahem přidaného cukru, pak by mělo dojít také k redukci enegretické hodnoty. Realita je totiž často dosti jiná: redukce enegretické hodnoty zaostává za očekáváními spotřebitelů. Jinými slovy neplatí, že méně cukru rovná se také adekvátně méně kalorií (joulů).

Klíčová slova: cukr, potraviny, enegretická hodnota, životní styl, Německo.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 326–328.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz