HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2011    2/2011    3/2011    4/2011    5-6/2011    7-8/2011    9-10/2011    11/2011    12/2011

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 127, 2011
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2011 (December)
 • Pulkrábek J., Smutka L., Pokorná I., Maitah M.:
  Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů = The World Trade With Raw Sugar – Analyses of the Competitiveness of the Regions   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Vliv nematodů Heterodera Schachtii Schmidt na výnos cukrové řepy = Influence of Heterodera Schachtii Schmidt Nematode on Sugar Beet Yields   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Janků J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Adjuvanty = Important Aspects of Chemical Weed Control: Adjuvants
  full text (PDF)   abstract
 • Bennár M., Bojňanská T., Vidal D., Hambálková J., Tóth Š., Richter A.:
  Zhodnotenie práce biologickej čističky odpadových vôd a produkcie bioplynu = Evaluation of the Biological Waterwaste Treatment Plant and its Biogas Production   full text (PDF)   abstract
 • Šilar Z.:
  Sklizeň celé řepy – ořezávání cukrové řepy novým systémem ořezu ROPA Micro-Topper 2   full text (PDF)
 • Kadlec P.:
  Osobní: Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. – 60 let   full text (PDF)
 • Hromádko J., Miler P., Kotek M.:
  Environmentální přínos paliva E10 = Environmental Benefits of Fuel E10   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Koláček J., Hrušková K., Bubník Z.:
  Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi pšeničného B-škrobu s upotřebením v zemědělství = Biodegradable Composites Based on Wheat B-starch for Agriculture Applications   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  7. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2011   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  CHISA 2011   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za Jiřím Linhartem   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2011   full text (PDF)
TOP

      11/2011 (November)
 • Evropská komise plánuje ukončit kvótový systém v roce 2015   full text (PDF)
 • CEFS – Výbor evropských výrobců cukru nesouhlasí s návrhem ukončit kvótový systém v roce 2015   full text (PDF)
 • CIBE – Konfederace evropských pěstitelů cukrovky reaguje na ohlášený konec současné Společné organizace trhů s cukrem
  full text (PDF)
 • Potop V., Türkott L.:
  Variabilita výnosů cukrovky ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím = Variability of Sugar Beet Yields In Relation To Dry and Wet Spells   full text (PDF)   abstract
 • Prośba-Białczyk U., Szajsner H., Grzyś E., Demczuk A., Sacała E., Bąk K.:
  Vliv stimulace osiva na produktivitu cukrové řepy = Effect of Seeds Stimulation on Sugar Beet Productivity
  full text (PDF)   abstract   full text in English (*.doc)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů = Important Aspects of Chemical Weed Control: Environmental Factors Affecting Herbicide Efficacy   full text (PDF)   abstract
 • Tobiašová E.:
  Vplyv organických hnojív na vlastnosti pôdy pod repou cukrovou = Influence of Organic Fertilizers on Soil Properties under Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Čupera J., Polcar A.:
  Výkonové parametry zážehového motoru při spalování paliva E85 = Performance Indicators of the IC Engine Fueled by E85
  full text (PDF)   abstract
 • Skřivan A. (Jr.):
  Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou = Škoda Works and the Construction of Sugar Refineries in China Before World War II   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Cukrové slavnosti 2011 v Dobrovici a na Loučeni = Sugar Festivities 2011 in Dobrovice and Loučeň   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 28
TOP

      9–10/2011 (September-October)
 • Opatření Evropské komise pro zajištění dostatku cukru na trhu EU = The European Commission Measures to Provide Sugar Sufficiency on the Union Market   full text (PDF)
 • Pojer J.:
  Informace z kongresu CEFS 2011 = Information from CEFS Congress in 2011   full text (PDF)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Vývoj světového obchodu s cukrem z pohledu posledních čtyř dekád = Development of the World Trade with Sugar in the Last Four Decades   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Využití HT technologií při regulaci plevelů = Important Aspects of Chemical Weed Control: Usage of HT Technologies for Weed Control   full text (PDF)   abstract
 • Holúbek I:
  Náklady a výnosy cukrovej repy v poľnohospodárskom podniku Tapos, s.r.o., po reforme SOT = Costs and Yields of Sugar Beet in the Agricultural Company Tapos Ltd. after the CMO Reform   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Setkání nejen u cukrové řepy ve Slovči = Meeting not only over Sugar Beet in Sloveč   full text (PDF)
 • Váňová M., Palík S., Jirsa O.:
  Vliv předplodiny, ročníku, intenzity pěstování a odrůdy na výnos a jakostní parametry jarního ječmene = Effects of Preceding Crop, Year, Growing Intensity and Variety on Grain Yield and Quality Parameters in Spring Barley   full text (PDF)   abstract
 • Müller M., Valášek P., Novák P., Hrabě P., Paško J.:
  Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy = Overlays and Composites Application in Technology of Sugar Beet Cultivation and Harvest   full text (PDF)   abstract
 • Wnuk B.:
  Závislosti medzi priepustnosťou svetla a obsahom bielkovín vo filtrátoch v priebehu čerenia repnej šťavy vápnom = The Correlation between Transmittance and the Protein Content of Raw Juice Filtrate during Liming   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Tereos TTD – cesta mezi deset nejvýznamnějších českých potravinářských společností = Tereos TTD – The Journey among Top Ten Czech Food Companies   full text (PDF)
 • Ribera M.-Ch., De Imana O. R., Lund D., Perrin C., Pagani P.:
  Evropský cukrovarnický průmysl a CEFS = The European Sugar Sector and the CEFS   full text (PDF)
 • Řehák V.:
  Osobní: Jiří Zapletal v plné síle slaví padesátiny   full text (PDF)
 • Martinčík D., Polívka M.:
  Cukrovarnictví, řepařství a Velká hospodářská krize v ČSR = Beet-Sugar Industry, Beet Cultivation and the Great Depression in Czechoslovakia   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D., Kardoš I., Roba R., Straka R.:
  Osobní: Za profesorom Ing. Alexandrom Dandárom, DrSc.   full text (PDF)
 • Kadlec P., Bubník Z., Šárka E., Gebler J.:
  Osobní: Na rozloučenou s profesorem Dandárem   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: K výročí narození akademika Václava Stehlíka   full text (PDF)
TOP

      7–8/2011 (July–August)
 • Froněk D.:
  Z valné hromady SPC Moravy a Slezska   full text (PDF)
 • Chochola J.:
  Exkurze řepařské komise TTD do Brazílie = Field Trip for the TTD Beet Commission to Brazil   full text (PDF)
 • Bubník Z., Šárka E.:
  2. konference ESST v Bratislavě = The 2nd ESST Conference in Bratislava   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Setkání nejen nad porosty cukrovky = Meeting not only over Sugar Beet   full text (PDF)
 • Kadlec P:
  XVIII. sympozium Asociace Andrewa Van Hooka na téma Pokrok v cukrovarnických zařízeních, procesech a produktivitě při výrobě cukru = The XVIIIth Symposium of the Andrew Van Hook Association: Progress in Sugar Equipments and Processes and Productivity Gains   full text (PDF)
 • Pospišil R., Candráková E., Ondrejčíková Z.:
  Účinok hnojenia digestátom na energetickú efektívnosť produkcie repy cukrovej = Effect of Digestate Fertilization on Energy Efficiency of Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Chování herbicidů v prostředí = Important Aspects of Chemical Weed Control: Behaviour of herbicide in the environment   full text (PDF)   abstract
 • Jůzl M., Pulkrábek J.:
  Profesor Lubomír Minx oslavil 80 let   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Kvalita bulev vybraných odrůd krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství = Root Quality of Chosen Fodder-beet and Sugar-beet Varieties in Organic Farming   full text (PDF)   abstract
 • Vranová V., Pavelka M., Rejšek K., Formánek P.:
  Význam aminokyselin v přímé výživě pěstovaných plodin = Significance of Amino Acids in Direct Nutrition of Crops
  full text (PDF)   abstract
 • Čižmář Z.:
  160 let výroby cukru v Hrušovanech nad Jevišovkou = 160 Years of Sugar Production in the Town of Hrušovany nad Jevišovkou   full text (PDF)   abstract
 • Hotový Z.:
  Nové knihy: Zeno Čižmář – Příběh hrušovanského cukrovaru: 160 let tradice   full text (PDF)
 • Tobola S., Lössl J.:
  Novodobá historie cukrovaru Hrušovany = Recent History of the Sugar Refinery in Hrušovany   full text (PDF)   abstract
 • Tobola S.:
  Osobní: K šedesátinám pana Josefa Lössla   full text (PDF)
 • Hradiský J., Svačina P.:
  Významná jubilea továren společnosti Tereos TTD: 180 let cukrovaru Dobrovice • 140 let cukrovaru České Meziříčí • 140 let lihovaru Chrudim = Important Anniversaries of Tereos TTD Factories: 180 years of the Dobrovice Sugar Factory • 140 years of the České Meziříčí Sugar Factory • 140 years of the Chrudim Distillery   full text (PDF)   abstract
 • Anděl J., Balej M., Raška P.:
  Geografický pohled na české cukrovarnictví v evropském kontextu = Geographical Vview on Czech Sugar Beet Production in European Context   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Miler P.:
  Princip kontroly plnění kritérií udržitelnosti biopaliv = Principle of monitoring the implementation of sustainability criteria for biofuels   full text (PDF)   abstract
 • Kraus J., Mareš M.:
  Vliv cukru na íránskou politiku = The Influence of Sugar on Iranian Politics   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Dvojí letošní výročí profesora Karla Andrlíka = This year’s Professor’s Karel Andrlík’s Double Anniversary
  full text (PDF)   abstract
 • Duffek K.:
  Nové knihy: Daniel Froněk – Dobrovické bílé zlato v proměnách času   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Gratulace Ing. Blance Zolmanové   full text (PDF)
 • Suchomelová L.:
  Dobrovická muzea oslavila své 1. narozeniny = Dobrovice Museums Celebrated the 1st Birthday   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: ICUMSA – 27th Session – Berlin, 2010, Proceedings   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Doc. Ing. Dr. Karel Číž, CSc., zemřel   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 27
TOP

      5–6/2011 (May–June)
 • Reinbergr O.:
  Aktuální stav cukrovarnického a lihovarnického průmyslu v poreformním období = Current State of the Czech Sugar and Ethanol Industry in the Post Reform Period   full text (PDF)   abstract
 • Janíček D.:
  Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2010/2011 na Slovensku = Evaluation of the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Úspěšná jednání Svazu pěstitelů cukrovky Čech v roce 2010/2011 = Successful negotiations of the Bohemian Sugar Beet Growers Association in 2010/2011   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Produkce cukrové řepy v Evropě   full text (PDF)
 • Spitzer T., Klem K., Matušinský P., Kazda J.:
  Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce = Model of the Prediction of Cercospora beticola on Sugarbeet
  full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Pospišil R., Ondrišík P., Kováčik P.:
  Vplyv Atoniku a Pentakeepu-V na produkčné parametre repy cukrovej a plodiny rotujúcej v osevnom postupe = The Effect of Atonic and Pentakeep-V on the Production Parameters of Sugar Beet and Crop Rotating in Crop Rotation
  full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině = Important Aspects of Chemical Weed Control: Ways of Herbicide Selectivity to Crops   full text (PDF)   abstract
 • Vojtíšek M., Laurin J., Barbolla A., Holubec R., Starý P.:
  Spalování směsi etanolu s rostlinným olejem ve vznětových motorech = Combustion of Ethanol-Vegetable Oil Blends in Diesel Engines   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2010/2011 v České republice = Report on the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Bohačenko I.:
  Distribuce velikosti škrobových zrn pšeničných škrobů průmyslově vyráběných v České republice = Starch Granule Size Distribution of Wheat Starches Manufactured in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V.:
  Doktorské studium na ústavu chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha = Doctoral Studies (PhD) at ICT Prague, Department of Carbohydrate Che­mistry and Technology   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Nové knihy: Cukrovarnické kalendáře Bartens   full text (PDF)
TOP

      4/2011 (April)
 • Pokorná I., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Světová produkce cukru = The World Production of Sugar   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Co pomůže cukrovce   full text (PDF)
 • Vašek J.:
  Balíček Goltix Top + Powertwin s olejem zdarma: Síla je v řešení   full text (PDF)
 • Jursík M., Hamouzová K., Soukup J., Holec J.:
  Důležité aspekty herbicidní ochrany: Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR = Important Aspects of Chemical Weed Control: Herbicide Resistance in Weeds and Problems with Resistant Populations in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Efektivita použití Lignohumátu při pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Smatana J., Macák M., Demjanová E.:
  Regulácia zaburinenosti repy cukrovej v agroklimatických podmienkach juhozápadného Slovenska = Weed Control in Sugar Beet in Agro-climatic Conditions of southwestern Slovakia   full text (PDF)   abstract
 • Čechura L., Malý M., Peterová J.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Refineries   full text (PDF)   abstract
 • Špicar J.:
  Osobní: Za ing. Jiřím Boháčem   full text (PDF)
 • Wawro S., Gruska R., Kunicka-Styczyńska A.:
  Vplyv úderov elektrického napätia na mikroflóru charakteristickú pre koreň cukrovej repy = The Influence of Pulsed Elektric Fields on the Typical Microflora of Sugar-Beet Root   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Sto padesát let od narození ing. Františka Herlese   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2011   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  5. Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2011   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Půl století od tragické smrti doc. Drachovské-Šimanové   full text (PDF)
TOP

      3/2011 (March)
 • Smutka L., Pokorná I., Pulkrábek J.:
  Světová produkce cukrodárných plodin = The World Production of the Sugar Crops   full text (PDF)   abstract
 • Týr Š., Vereš T., Smatana J., Dalović I., Milošev D.:
  Časová dynamika aktuálnej zaburinenosti porastov repy cukrovej = Temporal Dynamics of Actual Weed Infestation in the Sugar Beet Canopies   full text (PDF)   abstract   full text in English (RTF)
 • Honsová H.:
  Zaostřit pozornost na využití rezerv při pěstování cukrové řepy   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Růstové herbicidy (syntetické auxiny) = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Plant Growth Regulator Herbicides (Synthetic Auxins)
  full text (PDF)   abstract
 • Fungicidní a herbicidní řešení pro cukrovou řepu od firmy Dow AgroSciences   full text (PDF)
 • Založení vyrovnaného porostu je základním faktorem úspěchu   full text (PDF)
 • Capouchová I., Kostelanská M., Erhartová D., Prokinová E., Hajšlová J., Škeříková A., Salava J., Pazderů K.:
  Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice = Risks of the Fusarium Infestation for Bioethanol Production from Wheat   full text (PDF)   abstract
 • Vostrovský V., Štůsek J.:
  Geografická analýza výskytu plevelné řepy = Geographical analysis of the weed beet occurrence   full text (PDF)   abstract
 • Wnuk B.:
  Možnosti použitia Lowryho metódy na stanovenie bielkovín v cukrovarníckych šťavách = Trials on the Application of the Lowry Method for Detemination of Protein Content in Sugar Beet Juices   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy: V. Vondrejs – Otazníky kolem genového inženýrství   full text (PDF)
 • Bulich M.:
  ALBIT® stimulace růstu cukrové řepy   full text (PDF)
 • Mikstein I.:
  Osobní: K šedesátým narozeninám Oldřicha Škeříka   full text (PDF)
TOP

      2/2011 (February)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2011 = Sugar Beet Varieties Registered in the Year 2011   full text (PDF)   abstract
 • Patáková P., Toure S. S. M., Šimáček P., Čížková H., Lipovský J., Linhová M., Fribert P., Rychtera M., Melzoch K.:
  Využití cukrovky pro výrobu biobutanolu = Exploitation of Sugar Beet for Biobutanol Production   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Dvě úspěšné konference o cukrovce   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Cell Division – Polymerization of Microtubules Inhibitors   full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J., Urban J., Pazderů K., Švachula V., Černý I., Candráková E.:
  Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí = Sugar Beet Growing and its Influence on Environment
  full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Štěrba P.:
  Využití paliva E95 ve vznětových motorech = Use of the Fuel E95 in CI Engines   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Osobní: Ing. Josef Světlík oslavil 50. narozeniny   full text (PDF)
 • Kroftová V.:
  Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR – Science Edition) v letech 1998–2008 a úloha těchto kategorií v současném hodnocení výsledků VaV = Trends in Subject Categories of WOK (JCR – Science Edition) in 1998–2008 and the Role of the Categories in Current Evaluation of R&D Results   full text (PDF)   abstract
 • Bezdíčková A.:
  Nové knihy: V. Bittner, R. Běhal – Škodlivé organismy cukrovky: Abiotická poškození, choroby, škůdci, plevele   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: M. Černý, T. Trnka, M. Buděšínský – Sacharidy   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2011   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 26
TOP

      1/2011 (January)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2011 = The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2011   full text (PDF)   abstract
 • Holmer – přední světový výrobce mechanizace pro cukrovou řepu   full text (PDF)
 • Jursík M., Soukup J., Holec J., Andr J.:
  Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin = Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of Very Long Chain Fatty Acid Biosynthesis   full text (PDF)   abstract
 • Trávníček B., Dančák M.:
  Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané = Interesting Plants of Sugar Factory Settling Fields in Haná Region (Central Moravia, Czech Republic)   full text (PDF)   abstract
 • Hnilička F., Hniličková H., Honsová H.:
  Genotypové rozdíly v obsahu energie krmné řepy = Genotypes Difference in Energy Content by Fodder Beet
  full text (PDF)   abstract
 • Konka W., Kucner M., Grabka J.:
  Inaktivace oxidoreduktáz z pohledu výroby cukerného sirupu = Inactivation of Oxidoreductases in View of Sugar Syrup Production   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  Osobní: Prof. Schiweck zemřel   full text (PDF)
 • Marek B., Šedivý A.:
  Železniční přeprava řepy do cukrovaru Sereď = Rail Transport of Beet to the Sugar Factory in the Town of Sered   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: Narozeniny slavili – Ing. Zdeněk Pochylý, Ing. Bohuslav Hart, Prof. Ing. Josef Šroller, CSc., Prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020        TABLE OF CONTENTS 2019        TABLE OF CONTENTS 2018        TABLE OF CONTENTS 2017

TABLE OF CONTENTS 2016        TABLE OF CONTENTS 2015        TABLE OF CONTENTS 2014        TABLE OF CONTENTS 2013

TABLE OF CONTENTS 2012        TABLE OF CONTENTS 2010        TABLE OF CONTENTS 2009        TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links