HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACKOVÁ Lucie
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Analýza vývoje a současný stav cukrovarnictví na Kubě
Analysis of Development and Contemporary State of Cuba’s Sugar Industry


The article deals with sugar cane cultivation and sugar exports from Cuba. This article aims to analyse the development of sugar production in Cuba since 1990 and describes the evolution of production and the current situation until 2017. Although Cuba used to be one of the historically largest sugar producers, its production has fallen in recent years and other sectors such as tourism are growing in importance. Despite its lower production in recent years, sugar remains an integral part of Cuba’s geography, history, and economy. In conclusion, the paper summarizes the possible future prospects for sugar production in Cuba.

Key words: sugar cane, trade of sugar, migration, sustainable development, Cuba.


Článek se zabývá pěstováním cukrové třtiny a exportem cukru na Kubě. Klade si za cíl analyzovat vývoj cukrovarnictví na Kubě od roku 1990 a popisuje vývoj produkce a současný stav až do roku 2017. Přestože Kuba byla jedním z historicky největších producentů cukru, její produkce během posledních let klesá a naopak jiná odvětví jako cestovní ruch rostou na důležitosti. I přes nižší produkci v posledních letech zůstává cukr neoddělitelnou součástí geografie, historie i ekonomie Kuby. Závěrem článek shrnuje možné budoucí perspektivy produkce cukru na Kubě.

Klíčová slova: cukrová třtina, obchod s cukrem, migrace, udržitelný rozvoj, Kuba.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (9–10): 330–333.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz