HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       1/2020    2/2020    3/2020   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 136, 2020
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      3/2020 (March)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE v Kodani = Observations from CIBE Technical Committee in Copenhagen   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K., Radek J.:
  Půdní zásoba dusíku a potřeba hnojení cukrové řepy = Soil Nitrogen Supply and Sugar Beet Fertilization Needs
  full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Nový herbicid na odplevelení cukrovky: Lepší formulace osvědčeného = New Herbicide for Weed Control in Sugar Beet: Improved Formulations of Proven   full text (PDF)
 • Pačuta V., Černý I., Rašovský M., Pulkrábek J., Ernst D., Buday M.:
  Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of Biostimulators, Variety and Cropping Year on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Racionální přístup k výživě a ochraně cukrovky = Rational Approach to Nutrition and Protection of Sugar Beet   full text (PDF)
 • Kremr T.:
  Analýza vývoje československého cukrovarnictví po zlomovém roce 1948 = Analysis of Czechoslovak Sugar Industry Development after Turning Year 1948   full text (PDF)   abstract
 • Lukáč J.:
  Komparácia finančných indikátorov slovenských cukrovarov = Comparison of Financial Indicators of Slovak Sugar Factories
  full text (PDF)   abstract
 • Pulkrábek J.:
  Osobní: K devadesátinám profesora Švachuly   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 3. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 3   full text (PDF)
TOP

      2/2020 (February)
 • Chalupný K., Hart B., Sedliský J., Slavíček P., Zapletal J., Kroupová D., Král J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2019/2020 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2019/2020   full text (PDF)
 • Silovský K., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Kolejové řádky v technologii pěstování cukrové řepy = Tramlines in Sugar Beet Growing Technology   full text (PDF)   abstract
 • Válek, J., Sládek, P.:
  Využití dronů při pěstování cukrové řepy = Drones in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)   abstract
 • Skutečně přesné vedení = Really Precise Guidance   full text (PDF)
 • Chochola J., Pavlů K.:
  Třicet let monitorování zásoby dusíku na řepných polích = Thirty Years of Monitoring Nitrogen Reserves in Beet Fields
  full text (PDF)   abstract
 • Jirka V.:
  Roboti letos zasejí a vyplečkují řepu = Robots to Sow and Hoe Beet This Year   full text (PDF)
 • Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2020 = Sugar Beet Varieties Registered in 2020   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Osvědčená herbicidní ochrana má stále co nabídnout = Proven Herbicide Programme Still Has Much to Offer   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Za Ing. Stanislavou Pochylou   full text (PDF)
 • Kolejka J., Štrbík J., Ruda A.:
  Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy = Sugar Industry as Fundamental Innovation of Second Half of 19th Century in Change of River Floodplains in Moravia   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 2. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 2   full text (PDF)
TOP

      1/2019 (January)
 • Reinbergr O.:
  Po dvou krizových letech vidí cukrovarníci světlo na konci tunelu = After Two Years of Crisis, Sugar Producers Can See Light at the End of the Tunnel   full text (PDF)
 • Rödl P., Fraňková M., Aulický R., Stejskal V.:
  Možnosti regulace hraboše polního a dalších škodlivých hlodavců v cukrové řepě = Possibilities of Control of Common Vole and Other Harmful Rodents in Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Hroudová M., Pulkrábek J., Dvořák P., Bečková L.:
  Cukrová řepa na rodinných farmách = Sugar Beet on Family Farms   full text (PDF)   abstract
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2020 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2020   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Chmelíková G., Bečvářová V.:
  Ziskovost cukrovarnictví v Evropské unii = Profitability of Sugar Industry in European Union   full text (PDF)   abstract
 • Nové knihy – K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec a kol.: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes (Volume I Process Measurement a Volume II Process Control)   full text (PDF)
 • Gebler J., Hotový Z.:
  Výkladový slovník cukrovarnických pojmů – část 1. = Basic Technology Terms from Sugar Industry: Explanatory Dictionary – Part 1   full text (PDF)


TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links