HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁCHALOVÁ Radka1, KOLÁŘ Ladislav1, PETERKA Jiří1, KOPECKÝ Marek1, VÁCHAL Jan1, ONDR Pavel1, DUMBROVSKÝ Miroslav2, SOBOTKOVÁ Veronika2
(1Jihočeské univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 2Vysoké učení technické, Brno)

Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem
Betalains in Red Beet in Relation to Sodium Fertilization of Beet


Based on our experiments with positive effect of sodium fertilization in the cultivation of red beet, round roots of beet on yield increase and decrease in NO3 content in its plant biomass, the effect of sodium fertilization was also studied in relation to the content of red pigments, so called betanine or beetroot red. It consists of about 70 water soluble red, orange and yellow pigments that can be divided into a group of betacyanins (or betacyanines) that are red and that were previously called “nitrogenous anthocyanins” and into a group of betanxanthins that are yellow. The dominant betacyanin is betanidine 5-O-ß-D-glucoside, 15S-betanidine-5-O-ß-glucopyranoside, which is called betanine. It was determined that red beet fertilization at an increase in yield decreases the content of this significant natural pigment. It is also applicable to other betalains.

Key words: red beet, fertilization, red pigment content – betanine, NO3 de­crease.


Na základě našich experimentů s kladným vlivem hnojení sodíkem při pěstování řepy salátové, červené kulaté na zvýšení výnosu a snížení obsahu NO3 v její rostlinné hmotě jsme sledovali vliv hnojení sodíkem také na její obsah červených pigmentů, tzv. betaninu čili betaninové červeně. Její podstatou je asi 70 ve vodě rozpustných červených, oranžových a žlutých barviv, které lze rozdělit na skupinu betakyanů (čili betakyaninů), které jsou červené a dříve byly nazývány „dusíkaté antokyany“, a na skupinu betaxantinů, která jsou žluté. Dominujícím betakyanem je 5-O-ß-D-glukosidbetanidinu, (15S)-betanidin-5-O-ß-D-gluko-pyranosid, který se nazývá betanin. Bylo zjištěno, že hnojení řepy salátové při zvýšení výnosu obsah tohoto významného přírodního barviva snižuje. Platí to i pro ostatní betalainy.

Klíčová slova: řepa salátová, hnojení, obsah červených pigmentů – betanin, snížení NO3.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (1): 25–27.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz