HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JELIĆ Sanja, ANTUNOVIĆ Manda, BUKVIĆ Gordan, VARGA Ivana, ILJKIĆ Dario
(University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia)

Vliv hustoty porostu na růst, výnos a kvalitu cukrové řepy
Impact of Plant Density on Growth, Yield and Quality of Sugar Beet


In order to determine the dynamics of fresh mass and dry matter accumulation (leaves and storage root) together with sugar beet root yield and technological quality, a field experiment was set up in spring 2014. Sugar beet was sown in five different densities: 30,000, 50,000, 70,000, 90,000 and 110,000 plants/ha. To determine leaf and root dry matter, sugar beet plants were collected four times from June to September 2014. On 17th June sugar beet root dry matter was on average 43.1 g/plant and by 17th September it increased to 330.7 g/plant. The leaf dry matter was highest on 17th August (63.9 g/plant). The root diameter of mature beet (on 17th September) varied from 13.0 cm (70,000 – 110,000 plants/ha) to 14.3 cm (30,000 and 50,000 plants/ha). The highest root dry matter accumulation per 1 cm root diameter increment was from mid-June to mid-August, when it reached from 78.8 g/plant (50,000 plants/ha) to 351.5 g/plant (90,000 plants/ha). Generally, the average root yield was 55.7 t/ha, sucrose content 13.73% and white sugar yield 6.5 t/ha; the highest root yield (62.4 t/ha), sucrose content (14.40%) and white sugar yield (7.8 t/ha) was achieved with 110,000 plants/ha.

Key words: sugar beet, plant density, leaf, root, dry matter, root diameter, yield and quality.


Za účelem stanovení dynamiky akumulace hmotnosti čerstvé hmoty a sušiny (chrástu a kořene) i výnosu a technologické jakosti bulev cukrové řepy byl na jaře 2014 založen polní pokus. Řepa byla vyseta v pěti odlišných hustotách: 30 000, 50 000, 70 000, 90 000 a 110 000 rostlin na 1 ha. Ke stanovení sušiny chrástu a kořene byly od června do září 2014 čtyřikrát odebírány vzorky řepy. 17. června činila sušina v bulvách cukrovky v průměru 43,1 g na rostlinu a do 17. září došlo ke zvýšení na 330,7 g na rostlinu. Sušina v chrástu měla nejvyšší hodnotu 17. srpna (63,9 g na rostlinu). Průměr bulvy zralé cukrové řepy se 17. září pohyboval od 13,0 cm (70 000 až 110 000 rostlin na 1 ha) do 14,3 cm (30 000 a 50 000 rostlin na 1 ha). Nejvyššího nárůstu sušiny kořene při 1 cm přírůstku jeho průměru bylo dosaženo od poloviny června do poloviny srpna, kdy činil od 78,8 g na rostlinu (50 000 rostlin) do 351,5 g na rostlinu (90 000 rostlin). Průměrný výnos bulev byl 55,7 t/ha, cukernatost 13,73 % a výnos bílého cukru 6,5 t/ha, zatímco při 110 000 rostlin na 1 ha byl dosažen nejvyšší výnos bulev (62,4 t/ha), cukernatost (14,40 %) a výnos bílého cukru (7,8 t/ha).

Klíčová slova: řepa cukrovka, rostlinná populace, chrást, bulva, sušina, průměr bulvy, výnos a jakost.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (3): 107–111.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz