HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BERNÁTEK Josef
(České vysoké učení technické v Praze)

Kybernetická bezpečnost řepařského a cukrovarnického sektoru
Cybersecurity of Beet and Sugar Sector


The paper deals with the cyber risks for the beet and sugar sectors. In the case of sugar industry, the main risk of industrial control systems attack is a malicious code by a financially motivated actor. In the case of beet sector, there is a risk of attack targeting the newly introduced precision farming technologies. The aim of the paper is also to set out proposals for measures to increase cybersecurity of the beet and sugar sectors as areas not primarily covered by the Cyber Security Act.

Key words: cyber security, sugar industry, beet industry, precision farming, malicious code.


Příspěvek pojednává o kybernetických rizicích pro řepařský a cukrovarnický sektor. V případě cukrovarnického průmyslu představuje hlavní riziko napadení řídicích kontrolních systémů škodlivým kódem finančně motivovaného aktéra. V případě řepařského sektoru představují riziko napadení nově zaváděné technologie precizního zemědělství. Cílem příspěvku je rovněž stanovení návrhů opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti u řepařství a cukrovarnictví jako oblastí, na které primárně nedopadá zákon o kybernetické bezpečnosti.

Klíčová slova: kyberbezpečnost, cukrovarnický průmysl, řepařský průmysl, precizní zemědělství, škodlivý kód.

Listy cukrov. řepař., 135, 2019 (11): 375–376.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz