HOME history for authors advertising subscription links
CZECH
       To Issue:    1/2009    2/2009    3/2009    4/2009    5–6/2009    7-8/2009    9-10/2009    11/2009    12/2009

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 125, 2009
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)

TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.


      12/2009 (December)
 • Strnadlová H.:
  Dopady vstupu ČR do EU a reformy Společné organizace trhů v odvětví cukru na trh s cukrem v ČR = Impacts of the accession of the Czech Republic to the EU and of the reform of Common market organization in the sugar branch to the sugar market in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pryšec kolovratec – Euphorbia helioscopia (L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Sun spurge – Euphorbia helioscopia (L.)   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Krejcar Z.:
  Škodlivé výskyty rýhonosce řepného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005 = Damaging presence of beetroot weevil on sugar beet and fodder beet in the Czech Republic – historical summary until 2005   full text (PDF)   abstract
 • Froněk D.:
  Vývoj struktury a počtu pěstitelů řepy na území dnešní ČR = The development of the structure and number of sugar beet growers in the area of the contemporary Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS6-7 (2007): Stanovenie draslíka a sodíka v cukrovej repe plameňovou fotometriou – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Z veletrhu Agritechnica 2009   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  5. mezinárodní konference Polysaccharides-Glycoscience 2009   full text (PDF)

 • VOLUME INDEX – 2009   full text (PDF)
TOP

      11/2009 (November)
 • Čermák P.:
  Trh s cukrem ve světě = The global trade of sugar   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Pěstování cukrovky a výroba cukru v EU po reformě = Sugar-beet growing and sugar production in EU after reform
  full text (PDF)
 • Badalíková B., Pokorný E., Červinka J.:
  Změny půdního prostředí při různých technologiích zpracování půdy k cukrovce = The changes of soil condition by different technologies of soil tillage to sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Holmer Terra Felis 2: nová generace čisticího nakladače řepy   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  CHISA 2009   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Andr J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Field forget-me-not – Myosotis arvensis (L.) HILL   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H., Bečka D., Štranc P., Bečková L.:
  Obsah vybraných prvků v bulvách ekologicky pěstované krmné řepy a cukrovky = Content of chosen elements in organic fodder beet and sugar beet bulbs   full text (PDF)   abstract
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Štěrba P.:
  Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu = Life cycle assessment of fossil fuels and bioethanol
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS6-5 (2007): Stanovenie alfa-amino dusíka v cukrovej repe meďnatou metódou („Modré číslo“) – po čerení základným octanom olovnatým; po čerení síranom hlinitým – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Marek B.:
  K restrukturalizaci z nadhledu   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Dny sklizně cukrovky   full text (PDF)
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: Remtová K. – Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 23
TOP

      9-10/2009 (September-October)
 • Konečný I.:
  Cukrová řepa v roce 2009 = Sugar beet in the Czech Republic in 2009   full text (PDF)   abstract
 • Hnilička F., Urban J., Pulkrábek J., Hniličková H.:
  Energetická bilance pěstování cukrové řepy = Energy balance of sugar beet growing   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Andr J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Rukev obecná - Rorippa sylvestris (L.) BESSER = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Creeping yellow-cress - Rorippa sylvestris (L.) BESSER
  full text (PDF)   abstract
 • Číž K.:
  Výrobci cukru v Evropě = Sugar producers in Europe   full text (PDF)
 • Hradecká D., Urban J., Kohout L., Pulkrábek J., Hnilička R.:
  Využití brassinosteroidů k regulaci stresu během růstu a tvorby výnosu řepy cukrové = Utlization of brassinosteroids to stress control during growth and yield formation of sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Zahradníček J., Nečasová M., Tyšer L., Kožnarová V., Hosták V., Balšánek V., Bubník Z., Pour L.:
  Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008 = Technological quality of sugar beet after application of liquid leaf fertilizer in 2007 and 2008   full text (PDF)   abstract
 • Babička L., Poustková I.:
  Významný přínos výroby bioplynu = A important benefit of biogas production   full text (PDF)   abstract
 • Bobrivnyk L. D.:
  Chemické složení a klasifikace barviv vznikajících při výrobě cukru = About chemical composition and classification of sugar production colorants   full text (PDF)   abstract
 • Smutný V.:
  Galerie významných cukrovarníků: Ing. Vilém Faber = Gallery of prominent sugar experts: Ing. Vilém Faber
  full text (PDF)   abstract
 • Bubník Z.:
  Osobní: K padesátinám Ing. Vladimíra Poura, CSc.   full text (PDF)
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS6-3 (1994): Stanovenie polarizácie cukrovej repy macerátorom alebo metódou studenej vodnej digescie s použitím síranu hlinitého ako čeriaceho činidla - oficiálna metóda
  full text (PDF)
 • Osobní: Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., oslavil 75. narozeniny   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 22
TOP

      7-8/2009 (July-August)
 • Marek B.:
  Zahájení prodeje E85 v ČR   full text (PDF)
 • Bubník Z.:
  Z mezinárodního setkání sběratelů baleného cukru v Praze   full text (PDF)
 • Výsledky cukrovarnické kampaně 2008/09 v polských cukrovarech   full text (PDF)
 • Ruský cukrovarnický průmysl v roce 2008 a koncepce jeho rozvoje v letech 2008–2020   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Kongres CIBE 2009 v dánské Kodani = CIBE Congress 2009 in Danish Copenhagen   full text (PDF)
 • Dvouleté působení Svazu lihovarů České republiky = Two-year activity of the Union of Distilleries of the Czech Republic
  full text (PDF)
 • Kopeček P., Foltýn I.:
  Změny v ekonomice výroby cukrovky před vstupem a po vstupu ČR do EU = Changes in sugar beet production economics before and after accesion of the CR to the EU   full text (PDF)   abstract
 • Šařec P., Šařec O., Przybyl J., Srb K.:
  Porovnání sklízečů cukrovky = Comparison of sugar-beet harvesters   full text (PDF)   abstract
 • Májková L.:
  Nové způsoby řešení cerkosporiové skvrnitosti řepy = New strategies in dealing with Cercospora Leaf Spot
  full text (PDF)   abstract
 • Holec J., Jursík M.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Ostrožka stračka – Consolida regalis S. F. GRAY = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Forking larkspur – Consolida regalis S. F. GRAY   full text (PDF)   abstract
 • Krupička J., Hanousek B.:
  Technické parametry průmyslových hnojiv ledek amonný, Synferta N-17, N-22, P a močovina = Technical parameters of the commercial fertilizer ammonium nitrate, Synferta N-17, N-22, P and urea   full text (PDF)   abstract
 • Málek J.:
  Jubilant Ing. Zdeněk Hotový   full text (PDF)
 • Diopan V., Ryant P., Adam V., Beklova M., Kizek R.:
  Hydroponie – význam pro fytoremediační technologie = Hydroponics and its importance for phytoremediation technologies
  full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář výrobních ředitelů v Seredi = Seminary of production managers in Sereď   full text (PDF)
 • Šárka E., Ederová J., Bubník Z.:
  Termigravimetrická metoda stanovení obsahu uhličitanu vápenatého v cukrovarnických látkách = Thermogravimetry of calcium carbonate determination in sugar technology materials   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J.:
  Seminář manažerů jakosti a vedoucích laboratoří = Seminary of quality managers and heads of laboratorry   full text (PDF)
 • Kolář M., Hradiský J.:
  Konference Biopaliva ve střední a východní Evropě = Biofuels in Central and Eastern Europe   full text (PDF)   abstract
 • Reinbergr O.:
  Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice = Supporting development and usage of bioethanol in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Šárka E.:
  1. konference ESST v Rotterdamu = First ESST conference in Rotterdam   full text (PDF)
 • Kolář M., Havlík L.:
  V Dobrovici na Mladoboleslavsku vzniká Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice = In the city Dobrovice, a Museum of sugar industry, distillery industry, sugar beet growing and the city of Dobrovice is being established   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS6–1 (1994): Stanovenie polarizácie cukrovej repy macerátorom alebo metódou studenej vodnej digescie s použitím octanu olovnatého ako čeriaceho činidla – oficiálna metóda
  full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Zemřel ing. Zdenko Flégl   full text (PDF)
 • Číž K.:
  Nové knihy: Steindlová M. a kol. – Eastern Sugar Slovensko, a. s.: 1966–2006   full text (PDF)
TOP

      5–6/2009 (May–June)
 • Přehled řepařských polních dní 2009   full text (PDF)
 • Konšel L.:
  Výroba bioetanolu v Česku na rozcestí = Bioethanol production in the Czech Republic at a crossroads   full text (PDF)
 • Fišer F.:
  Jak zvládnout další zaplevelení porostů cukrovky po první aplikaci herbicidů = How to handle further weed infestation of sugar beet stand after the first application of herbicides   full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J., Tyšer L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Jitrocele – druhy rodu Plantago L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Species of genus Plantain – Plantago L.   full text (PDF)   abstract
 • Mikulka J., Korčáková M.:
  Metody regulace kamyšníků v cukrovce = Control of Bolboschoenus sp. in sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Hřivna L., Cerkal R.:
  Možnosti ovlivnění výnosu i kvality cukrovky mimokořenovou výživou = The possibilities of affecting the yield and quality of sugar beet by non-root nutrition   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Jakl A.:
  Škodlivé výskyty osenice polní na cukrovce a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005 = Damaging occurrence of turnip moth on sugar beet and fodder beet in the Czech Republic – a historical overview until 2005
  full text (PDF)   abstract
 • Andr J.:
  Osvědčená fungicidní ochrana cukrovky = Proven fungicide protection of sugar beet   full text (PDF)
 • Honsová H.:
  Obsah chlorofylu v listech ekologicky pěstované krmné řepy a cukrovky = Chlorophyll content in leaves of organic grown fodder beet and sugar beet   full text (PDF)   abstract
 • Miler P., Hromádko J., Hromádko J., Hönig V., Schwarzkopf M.:
  Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85 = The ecological potential evaluation of fuel E-85   full text (PDF)   abstract
 • Bešková B., Stárková M., Šárka E., Gojný J., Bubník Z.:
  Použití saturačního kalu jako plniva do lepidel = Application of carbonation lime as filler for adhesives   full text (PDF)   abstract
 • Zahradníček J.:
  Osobní: Pozdrav akademiku Kudrnovi   full text (PDF)
 • Šárka E.:
  XVI. symposium Asociace Andrewa van Hooka na téma Přehled analýzy a strategie řízení procesu v měnícím se cukrovarnickém a lihovarnickém sektoru   full text (PDF)
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4-5 (2003): Stanovenie redukujúcich cukrov v repnej melase metódou konštantného objemu podľa Lanea a Eynona – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Osobní: Marii Kaftanové k narozeninám   full text (PDF)
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: Nenadál J. a kol. – Moderní management jakosti   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 21
TOP

      4/2009 (April)
 • Představujeme ing. Jana Křováčka, nového výkonného ředitele SPC Čech   full text (PDF)
 • Tyšer L., Nečasová M.:
  Současné spektrum plevelů v porostech cukrovky na vybraných plochách České republiky = Current weed spectrum of sugar beet stands in selected areas of the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Marek B.:
  Nové knihy: Výsledky pokusů v roce 2008   full text (PDF)
 • Peza Z.:
  Stimulace a listová výživa cukrovky = Stimulation and foliar nutrition of sugar beet   full text (PDF)
 • Fišer F.:
  První aplikace herbicidů při technologii pěstování cukrovky bez ruční práce< = First herbicide application in the case of non-manual sugar beet growing   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Agil – nejrychlejší graminicid = Agil – the fastest graminicide   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Andr L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common nettle (Stinging Nettle) – Urtica dioica L.   full text (PDF)   abstract
 • Černý I., Pačuta V., Adamčinová B., Kováčik P., Kozak M.:
  Produkčné parametre repy cukrovej vplyvom cielenej aplikácie Atoniku a listového hnojiva Campofort = Production parameters of sugar beet by influence of targeted Atonik application and Campofort leaf fertilizer   full text (PDF)   abstract
 • Gebler J., Kožnarová V.:
  Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v České republice = Report on the sugar campaign 2008/09 in the Czech Republic
  full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/7-1 (1994): Stanovenie zjavnej sacharózy v melase metódou dvojitej polarizácie – prípustná metóda   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Nové knihy: F. O. Licht’s World Sugar Yearbook 2009   full text (PDF)
 • Tesařík B.:
  Nové knihy: Povinnosti firem v podnikové ekologii   full text (PDF)
TOP

      3/2009 (March)
 • Reinbergr O.:
  České cukrovarnictví a lihovarnictví v roce 2008 = Czech Sugar and Distillery Industry in 2008   full text (PDF)   abstract
 • Kardoš I.:
  Výsledky cukrovarníckej kampane 2008/09 na Slovensku = Results of the sugar campaign 2008/09 in the Slovak Republic
  full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Restrukturalizační proces vstupuje do závěrečné fáze = The process of restructuralization enters the final phase full text (PDF)
 • Suchánek B.:
  Současné trendy ve sklizni cukrovky = Current trends in sugar beet harvesting   full text (PDF)
 • Jůza L.:
  Ekonomická ochrana cukrové řepy v roce 2009 = Economic protection of sugar beet in 2009   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Za inženýrem Mazurou   full text (PDF)
 • Jursík M., Holec J., Andr L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Cornflower (Centaurea cyanus L.)   full text (PDF)   abstract
 • Vašek J.:
  Goltix Top + Powertwin: Síla je v řešení = Goltix Top + Powertwin: Power is in the solution   full text (PDF)
 • Tóth Š., Danilovič M.:
  Vplyv pôdneho typu a systému agrotechniky na osud vybraných herbicídov = The influence of soil type and tillage system on selected herbicides fate   full text (PDF)   abstract   full text in English (RTF)
 • Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Schwarzkopf M.:
  Ekonomická analýza využití bioetanolu v zážehových motorech = Economic analyse of using bioethanol in positive ignition engine   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/3-9 (1994): Stanovenie celkových redukujúcich cukrov po hydrolýze v melase a rafinádnych sirupoch metódou podľa Luffa Schoorla – oficiálna metóda   full text (PDF)
 • Krečmer J.:
  Osobní: Emil Svoboda se dožívá 85 let   full text (PDF)
 • Gebler J.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2009 = Sugar and Distillery Industry Conference 2009   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Nové knihy: Cukier, Skrobia, Biopaliwa – Cukr, škrob, biopalivo – 2009   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Osobní: 300 let od narození Andrease S. Marggrafa   full text (PDF)
TOP

      2/2009 (February)
 • Honsová H.:
  Možnosti pro pěstitele cukrovky = Possibilities for sugar beet growers   full text (PDF)
 • Brom R., Hakaufová L.:
  Odrůdy cukrovky registrované v roce 2009 = Sugar beet varieties registered in the year 2009   full text (PDF)   abstract
 • Candráková E., Buday M., Slamka P., Hanáčková E.:
  Využitie biopreparátov pri pestovaní repy cukrovej = Utilization of Bio-preparations in the sugar beet growing
  full text (PDF)   abstract
 • Holec J., Jursík M., Tyšer L.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Plevelné vikve (Vicia spp.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Vetch species (Vicia spp.)   full text (PDF)   abstract
 • Honsová H.:
  Poučný seminář nejen o cukrové řepě v Loučeni = Instructive workshop not only about sugar beet in Loučeň   full text (PDF)
 • Schweitzer Ch.:
  Změny v cukrovarnickém průmyslu a ekonomické perspektivy pro průmysl a zemědělství = The revolution in the sugar industry and economic perspectives for industry and agriculture   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/3-7 (2007): Stanovenie celkových redukujúcich cukrov po hydrolýze v melase a rafinovaných sirupoch metódou konštantného objemu podľa Lanea a Eynona – oficiálna metóda
  full text (PDF)
 • Hradiský J.:
  Kostky z Cukrovarů a lihovarů TTD pro české předsednictví EU   full text (PDF)
 • Froněk D.:
  Osobní: Odešel Josef Baraš   full text (PDF)
 • Dandár A.:
  Osobní: Ing. Pavel Kyselica – 50 rokov   full text (PDF)

 • INFOHLÍDKA No. 20
TOP

      Issue 1/2009 (January)
 • Marek B.:
  Editorial – Do 125. ročníku   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2009 = The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2009   full text (PDF)   abstract
 • Čeřovská M., Soukup J.:
  Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky = Economic aspects of growing genetically modified sugar beet
  full text (PDF)   abstract
 • Jursík M., Holec J., Soukup J.:
  Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Vesnovka obecná – Cardaria draba (L.) DESV. = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Hoary cress – Cardaria draba (L.) DESV.   full text (PDF)   abstract
 • Hradiský J.:
  Dobrovický Agroetanol TTD uvedl jako první český výrobce na trh vysokokoncentrovanou palivovou směs E85 = Agroetanol TTD in Dobrovice was the first Czech producer to introduce the high concentration ethanol fuel mixture E85 to the market full text (PDF)
 • Hromádko J., Hönig V., Hromádko J., Miler P., Schwarzkopf M.:
  Využití etanolu ve vznětových motorech = Ethanol utilization in the compression ignition engines   full text (PDF)   abstract
 • Bubník Z., Čurda L., Kadlec P., Moravcová J., Melzoch K., Šárka E., Šmidrkal J., Pulkrábek J., Chochola J.:
  Zaměření výzkumu pro využití sacharosy k nepotravinářským účelům v ČR = Non-food applications of sucrose – research in the Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby: Metóda GS4/3-13 (2007): Stanovenie refraktometrickej sušiny (RDS %) v melasách a veľmi čistých sirupoch (tekutých cukroch) – prípustná metóda   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2021

TABLE OF CONTENTS 2020        TABLE OF CONTENTS 2019        TABLE OF CONTENTS 2018        TABLE OF CONTENTS 2017

TABLE OF CONTENTS 2016        TABLE OF CONTENTS 2015        TABLE OF CONTENTS 2014        TABLE OF CONTENTS 2013

TABLE OF CONTENTS 2012        TABLE OF CONTENTS 2011        TABLE OF CONTENTS 2010       TABLE OF CONTENTS 2008

   Home page          Editorial Board          History          For Authors          Advertising          Subscription          Links