HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření množství tepla
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Heat Measurement


The paper describes methods used both for the measurement of heat transferred by liquid medium and for the measurement of heat transferred by steam. The article explains the operating principle of heat meters, describes the construction of measuring devices and provides examples of their use in practice.

Key words: heat measurement; principles of heat meters; application of heat meters.


V článku jsou popsány metody používané jednak pro měření tepla přenášeného kapalným médiem, jednak pro měření tepla přenášeného vodní párou. Je vysvětlen teoretický popis funkce měřičů tepla, skladba měřicího zařízení a ukázky provozních přístrojů.

Klíčová slova: měření tepla; principy měřičů tepla; použití měřičů tepla.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (12): 398–401.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz