HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MIKULKA Jan, ŠTROBACH Jan
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) a jeho expanze v porostech řepy cukrové v České republice
Abutilon theophrasti Med. and its Expansion in Sugar Beet in Czech Republic


Abutilon theophrasti belongs to significant weeds worldwide. It arrives in the Czech Republic together with soya beans imported from North America. The main contributors to its introduction are ship and rail transport. In the Czech Republic it belongs to weeds dramatically expanding in sugar beet. It got domesticated especially in the Elbe region and it became a significant weed there. It causes weed infestation mainly in wide-row crop such as corn, potatoes and sugar beet. When in soil, the seeds maintain a long germination activity and are able to emerge from the depth of up to 12 centimetres. At higher altitudes its occurrence is temporary.

Key words: velvetleaf (Abutilon theophrasti Med.), emergence, mapping.


Abutilon theophrasti patří mezi celosvětově významné plevele. Do České republiky je zavlékán se sojovými boby dováženými ze Severní Ameriky. Na introdukci se podílí především lodní a vlaková doprava. V ČR patří mezi velmi se šířící plevele především v řepě cukrové. Hojně se vyskytuje zejména v Polabí a stal se zde významným plevelem. Zapleveluje především širořádkové plodiny jako kukuřici, brambory a cukrovou řepu. Semena si v půdě uchovávají dlouhou klíčivost a dokáží vzcházet i z hloubky 12 cm. Ve vyšších polohách je jeho výskyt přechodný.

Klíčová slova: mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.), vzcházivost, monitoring.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 174–178.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz