HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RYCHTERA Mojmír1, KMÍNEK Miloš1, ČERNÝ Václav2
(1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Tereos TTD, a.s.)

Aplikace řídicích systémů při fermentační výrobě ethanolu
Application of Control Systems in Fermentative Production of Ethanol


This article briefly describes a case of application of monitoring and control of ethanol fermentation installed in the distillery plant of Tereos TTD, a.s., in Dobrovice, Czech Republic. The system developed to a large extent by the company ProjectSoft HK, a.s., was realized for fermentation processes both for raw juice and for various thick sugar juices (e.g. black syrup). Two flow charts briefly illustrate and the text describes the principle of ethanol production and the system of monitoring and control of the fermentation process. For such a big volume of treated raw material there would be no chance to reach the required production parameters without an optimal process control.

Key words: ethanol, ethanol yield, monitoring and control of fermentation, distillery Tereos TTD Dobrovice, flow chart for fermentation control, raw juice, black syrup.


Článek velmi stručně uvádí příklad aplikace měření a regulace ethanolové fermentace instalované v lihovaru Tereos TTD, a.s., v Dobrovici. Systém z větší části vyvinutý firmou ProjectSoft HK, a.s., byl realizován pro fermentaci jak surové (difúzní) šťávy, tak i pro různé druhy zahuštěných cukerných šťáv (např. černých sirobů). Ve dvou schématech je stručně a názorně ukázán a v textu pak diskutován systém měření a řízení fermentačního procesu. Při tak velkém objemu zpracované suroviny by nebylo možné bez optimálního řízení dosáhnout požadovaných výrobních parametrů.

Klíčová slova: ethanol, výtěžnost ethanolu, měření a regulace fermentace, lihovar Tereos TTD, schémata řízení fermentace, surová šťáva, černý sirob.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (3): 112–115.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz