HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, pracoviště semenných okopanin)

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2017
Sugar Beet Varieties Registered in 2017


In the year 2016 sugar beet trials from four locations were assessed for the purpose of registration. Sugar beet varieties are registered after a three-year testing based on the index values reached in treated or untreated variety. The index is the overall indicator that expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The average index value was 101.5 in both varieties; in the varieties with higher resistance to beet cyst nematode, the index value of 100.5 was sufficient. To register the varieties after a two-year testing, the index value must be at least 102.0 in each year and variety.
Based on the registration tests result, 8 sugar beet varieties were registered this year; 4 conventional (Torero, Mercedessa KWS, Honey, and FD Bobsleg) and 4 varieties with increased resistance to beet cyst nematode (Libuše, FD Taekwondo, Lumen, and Přemysl); the varieties are of N and NV types.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2016 byly pro registrační řízení vyhodnoceny pokusy s cukrovou řepou ze čtyř lokalit. Odrůdy cukrovky jsou po tříletém zkoušení registrovány na základě dosažených hodnot indexu v ošetřené nebo neošetřené variantě. Index je souhrnným ukazatelem vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách. Průměrná hodnota indexu byla stanovena na 101,5 u obou variant, u odrůd s vyšší odolností k háďátku řepnému stačila hodnota indexu 100,5. Pro registraci odrůd po dvouletém zkoušení musí být hodnota indexu min. 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě.
Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v letošním roce registrováno 8vodrůd cukrovky, z toho 4 klasické (Torero, Mercedessa KWS, Honey a FD Bobsleg) a 4 odrůdy s odolností k háďátku řepnému (Libuše, FD Taekwondo, Lumen a Přemysl), jedná se o odrůdy N a NV typu.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (2): 51–56.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz