HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHÁČEK Jan, SYROVÁTKA Miroslav, HARMÁČEK Jaromír
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Výroba a obchod s cukrem v subsaharské Africe
Sugar Production and Trade in Subsaharan Africa


The article analyzes sugar cane industry in Sub-Saharan Africa, with a focus on trends in production and trade over the last quarter-century (1989–2013). Sub-Saharan Africa is one of the world’s regions with suitable conditions for growing sugar cane, including favorable climate and available land. In spite of this, the region’s share of global production is only around 5%. While Sub-Saharan Africa was a net exporter of sugar until 2007, since that time imports have exceeded exports (though the imbalance is not large). Recent (foreign) investments in sugar industry could bring a gradual increase in production. Production is predominantly concentrated in two regions – East Africa and Southern Africa – with a significant growth of sugar production over the last few years in the former. The largest producer it terms of overall quantity is South Africa, while the biggest producer per capita is Swaziland.

Key words: Sub-Saharan Africa, sugar cane, sugar industry, production, foreign trade.


Článek analyzuje cukrovarnický sektor v regionu subsaharské Afriky, se zaměřením na produkci a obchod za poslední čtvrtsto letí (1989–2013). Subsaharská Afrika je jedním ze světových regionů, které mají velmi příhodné klimatické podmínky a dostatek obdělávatelné půdy pro pěstování cukrové třtiny. I přes tyto skutečnosti, se však světový podíl na produkci cukru pohybuje okolo 5 %. Zatímco subsaharská Afrika byla v roce 2007 čistým exportérem, v následujícím roce se stala čistým dovozcem (ačkoliv nebyla tato nerovnováha výrazná). Nedávné (zahraniční) investice do cukrovarnického sektoru by mohly přinést zvýšení produkce cukru, která je koncentrována převážně do dvou regionů – východní Afriky a jižní Afriky – s výrazným růstem během několika posledních let. Největším producentem z hlediska celkového množství cukru je Jižní Afrika, avšak největším producentem na obyvatele je Svazijsko.

Klíčová slova: subsaharská Afrika, cukrová třtina, cukrovarnictví, produkce, zahraniční obchod.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 258–261.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz