HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SUMIŃSKA Teresa, GAJEWNIK Barbara
(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Cukrownictwa, Leszno, Polsko)

Vliv odstřeďování C cukroviny na kvalitu vyrobeného cukru
Impact of Centrifugation of C Massecuite on the Quality of Sugar Powder Produced


The article describes a study aimed to determine the parameters of centrifugation of massecuite C in order to obtain the lowest possible purity of molasses and the quality of the C sugar powder.
The process of crystallization of C massecuite in mixers as well as the preparation for centrifugation should be performed in accordance with the universally adopted rules. Reduction in the coloring of the C massecuite is the basic condition for improvement of the quality of C sugar powder.

Key words: massecuite, centrifugation, molasses, sugar powder.


Článek popisuje studium zaměřené na stanovení parametrů odstřeďování C cukroviny, vedoucích k nejnižší dosažitelné čistotě melasy a ke kvalitnímu krystalizátu C.
Proces krystalizace C cukroviny v mísidlech stejně jako její úprava pro odstředění je v souladu se všeobecně přijatými pravidly. Snížení barvy C cukroviny je základní podmínkou pro vylepšení kvality krystalizátu.

Klíčová slova: cukrovina, odstřeďování, melasa, krystalizát.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 241–244.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz