HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POŁEĆ Bożenna, BARYGA Andrzej, SZYMAŃSKI Tomasz, MAŁCZAK Ewelina
(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Cukrownictwa, Leszno, Polska)

Methanová fermentace vyslazených cukrovarnických řízků s přidáním hovězí kejdy
Methane Fermentation of Sugar Beet Pulps with Addition of Cattle Liquid Manure


The article presents the results of the influence of liquid manure on the process of methane fermentation of beet pulp. Comparative microtechnical studies on the process of continuous methane fermentation of beet pulp alone and pulp with the addition of liquid manure were conducted. The basic parameters and results of the pulp methane fermentation, including the efficiency and quality of biogas obtained in this process were determined. Beneficial effects of liquid manure on methane fermentation have been found.

Key words: beet pulp, liquid manure, anaerobic digestion, biogas.


Článek prezentuje výsledky zkoušek vlivu kejdy na proces methanové fermentace vyslazených cukrovarnických řízků. Byly provedeny srovnávací studie technologie kontinuální methanové fermentace samotných vyslazených řízků a řízků s přidáním kejdy v mikrotechnickém měřítku. Byly stanoveny základní parametry a výsledky methanizace vyslazených řízků, včetně účinnosti produkce a kvality bioplynu vyrobeného touto technologií. Byl zjištěn pozitivní vliv kejdy na methanovou fermentaci.

Klíčová slova: vyslazené cukrovarnické řízky, kejda, anaerobní digesce, bioplyn.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (11): 352–359.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz