HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOBRIVNYK L. D., REMESLO N. V., STEPANETS L. F., FEDORENCHENKO L. O.
(National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine)

Chemické složení hlíz vybraných odrůd topinamburu
Chemical Composition of Some Varieties of Jerusalem Artichoke Tubers


The chemical composition of some varieties of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers was determined. The following varieties were taken for study: Interes, Nakhodka, and four varieties of hybrids of NDITLS–320, –36, –10, –24–55. Many compounds of tubers were determined: fructans, free amino acids, amino acids of protein, pectin, organic acids, vitamins C and B, macro elements (calcium, magnesium, potassium, sodium), micro elements (Au, Co, Cu, Fe, Pb, Sb, Se, Zn), amino acid score. The chemical composition of Jerusalem artichoke tubers confirm that this vegetable can be used as a raw material for production of food-stuffs of diet and prophylactic-curative use.

Key words: chemical composition, Jerusalem artichoke tubers, fructans, amino acids, vitamins, macro and micro elements.


U vybraných odrůd topinamburu (Helianthus tuberosus L.) bylo zjišťováno chemické složení hlíz. Do výzkumné práce byly zařazeny odrůdy Interes, Nachodka a čtyři hybridy NDITLS–320, –36, –10, –24–55. V hlízách byla stanovena řada látek: fruktany, volné aminokyseliny, aminokyseliny bílkovin, pektin, organické kyseliny, vitamin C a B, makroelementy (vápník, hořčík, draslík, sodík), mikroelementy (Au, Co, Cu, Fe, Pb, Sb, Se, Zn), aminokyselinové skóre. Chemické složení hlíz topinamburu potvrdilo význam topinamburu jako suroviny pro výrobu zdraví prospěšných potravin s profylakticky-léčebným využitím.

Klíčová slova: chemické složení, hlízy topinamburu, fruktany, aminokyseliny, vitaminy, makro a mikroelementya.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (3): 104–108.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz