HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MOLAS Roman1, KUPCZYK Adam2, OSIAK Jarosław3
(1USida R&D, Warsaw, Poland, 2Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, 3University of Ecology and Management in Warsaw, Poland)

Dlouhodobé účinky evropské reformy trhu s cukrem v Polsku
Lasting Effects of the EU Sugar Market Reform in Poland


Europe is a world leader in the production of sugar from sugar beets, thanks to the long tradition of cultivation and the fertile soils there. In Poland, the industrial cultivation of this important rotation crop has more than two hundred years of tradition.
Drastic reform of the European Union’ sugar market (production quota system) in 2006, led to the abandonment of traditional cultivation, strong reduction in sugar production, and the liquidation of many sugar factories. In Poland, during the period of great interest in new perspectives of biofuel production (2009), and again, four years later (2013), a survey was conducted on two groups of farmers. Each group consisted of 200 persons, comprising from 40% to 60% of the previous growers. The results show significant changes in the surface area of sugar-beet production. Farmers’ preferences for alternative agriculture also changed definitely.

Key words: sugar beet, sugar market, sugar crops, EU regulation, farmers’ income.


Evropa je díky dlouholeté tradici a úrodným půdám největším svě­tovým producentem cukru z cukrové řepy. V Polsku má pěstování této plodiny, významné v osevních postupech, více než dvousetletou tradici.
Drastická reforma trhu s cukrem v EU (systému výrobních kvót) v roce 2006 vedla k opuštění tradičního pěstování, výraznému snížení produkce cukru a uzavření řady cukrovarů. V Polsku byl v období velkého zájmu o nové perspektivy výroby biopaliv (2009) a znovu po čtyřech letech (2013) proveden průzkum u dvou skupin zemědělců. Každý skupina se skládala z 200 osob, což představovalo 40–60 % dřívějších pěstitelů příslušného cukrovaru. Výsledky ukazují významné změny v osevních plochách cukrové řepy. Rozhodně se změnily i preference zemědělců pokud jde o alternativní plodiny.

Klíčová slova: cukrová řepa, trh s cukrem, cukrodárné plodiny, nařízení EU, příjmy zemědělců.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 195–201.

full text (PDF)

full text in English (*.rtf)

NAVRCHOLU.cz