HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁCHALOVÁ Radka1, MAROUŠEK Josef2, KOLÁŘ Ladislav1, PETERKA Jiří1, KOPECKÝ Marek1, HAVELKA Zbyněk1, PÁRTLOVÁ Petra1, VÁCHAL Jan1
(1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta; 2Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

Nitráty v červené řepě a hnojení sodíkem
Nitrates in Beetroot and Sodium Fertilization


The demonstrational comparative experiment with (round red) beet­root fertilized by sodium with the doses of 100 and 200 kg/ha NaCl in addition to the basic NPK fertilization showed 29% reduction in the nitrate content in the fresh matter of the harvested beetroot. At the same time, the beetroot yield increased by 8.8%. The increase in the yield resulted in further uptake of nitrogen from the soil, so after the conversion of the increased yield, the actual reduction of the NO3 content in the experimental sodium fertilization variant was 27%. The water content in the experimental soil increased, but a negative impact on the water-air soil regime has been negligible so far.

Key words: beetroot, sodium fertilization, NO3 reduction, water-air soil regime.


Demonstrační srovnávací experiment s hnojením řepy salátové (červené kulaté) sodíkem v dávce 100 a 200 kg/ha NaCl k základnímu hnojení NPK přinesl snížení obsahu nitrátů v čerstvé hmotě sklizené řepy o 29 %. Současně došlo k zvýšení výnosu řepy o 8,8 %. Zvýšením výnosu došlo k dalšímu čerpání dusíku z půdy, a proto po přepočtu zvýšeného výnosu, je skutečné snížení obsahu NO3 v pokusné variantě hnojení sodíkem 27 %. Došlo k zvýšení obsahu vody v pokusné půdě, ale záporné ovlivnění vodně-vzdušného režimu půdy bylo zatím nepatrné.

Klíčová slova: řepa salátová, hnojení sodíkem, snížení NO3, vodně-vzdušný režim půdy.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (12): 386–388.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz