HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŘEZBOVÁ Helena, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef, ŠKUBNA Ondřej
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel
Isoglucose as Important Element of Sweeteners Market


The presented paper analyses the current state in the area of quota starch sugar production (isoglucose) in the European Union. Its main objective is to identify the historical and current ownership structure related to isoglucose quota in the EU and to specify the factors influencing the future possible growth (or reduction) of isoglucose production in the Union. The paper identifies market concentration from two different points of view; it assesses the state and concentration of the market at EU level according to the individual members and also at the level of individual companies (alliances) operating within the EU market. The analyses are based on application of the Herfindahl–Hirschman Index and CR4 – Four firm concentration ratio. At present, the isoglucose quotas are distributed only among 9 countries (out of 28). Individual capacities are controlled by the total of 7 American and European companies and EU’s production capacities are thus extremely concentrated in the hands of only a few owners.

Key words: quota, isoglucose, HFCS, market concentration, European Union, companies/alliances.


Zpracovaný článek analyzuje současný stav v oblasti produkce kvótovaného škrobového cukru neboli izoglukózy v Evropské unii. Cílem článku je identifikovat vlastnickou strukturu historických i současných držitelů kvót na izoglukózu v EU a vymezit faktory, které mohou budoucí možné navýšení (nebo snížení) výroby izoglukózy v EU ovlivnit. Článek identifikuje koncentraci trhu z pohledu dvou dimenzí. Je posouzen stav a koncentrace trhu s kvótovanou izoglukózou na úrovni EU jako celku, dle jednotlivých členských států EU, a rovněž je posouzen stav a koncentrace trhu s kvótovanou izoglukózou z pohledu jednotlivých společností (aliancí). Pro analýzu koncentrace trhu je užit Herfindahl–Hirschmanův Index a ukazatel CR4 – Four firm concentration ratio. V současné době jsou kvóty na izoglukózu distribuovány v rámci EU-28 pouze mezi 9 zemí, jejichž výrobní kapacity ovládají jak americké, tak evropské společnosti, kterých je celkem 7. Výrobní kapacity izoglukózy v EU jsou extrémně koncentrované v rukou několika vlastníků.

Klíčová slova: kvóta, izoglukóza, HFCS, koncentrace trhu, Evropská unie, společnosti/aliance.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (2): 68–73.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz