HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Cukrovarnictví ve Spojených státech amerických
Sugar Industry in United States of America


The article focuses on both past and present development of the U.S. sugar industry. It mainly pays attention to the regulatory measures by which this industry has been bound for several decades. It has been shown that the current system brings stability to local sugar beet and sugar cane farmers and producers. It also focuses on the sensitivity of the country to sugar import. It can be argued that despite some imperfections and limits of the U.S. sugar industry, its importance cannot be questioned; however, it would seem that it will not grow that much in future. Any significant increase in the U.S. demand for sugar may thus bring even greater opportunities for foreign producers.

Key words: USA, sugar, sugarcane, sugar beet, quotas.


Článek se zabývá minulým i současným vývojem cukrovarnictví ve Spojených státech amerických. Zejména si všímá prvků regulace, která je v domácí průmyslu uplatňována již po několik desetiletí. Ukazuje se, že stávající systém přináší americkým pěstitelům cukrové řepy a cukrové třtiny i producentům cukru stabilní prostředí. V centru pozornosti je rovněž citlivost země na importy cukru. Je možné tvrdit, že navzdory některým nedostatkům a limitům amerického cukrovarnictví nelze zpochybnit jeho význam, ten však zřejmě nebude v budoucnu už tolik růst, takže případné další významné nárůsty v americké poptávce po cukru otevřou ještě větší příležitosti pro zahraniční výrobce.

Klíčová slova: USA, cukr, cukrová třtina, cukrová řepa, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 303–309.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz