HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT


Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2017
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2017


Thirty-eight varieties entered the list of recommended sugar beet varieties in the year 2016. In the tests, seeds treated with Cruiser Force preparation were used exclusively. The weather conditions were favorable for sugar beet growth in the beginning but in the subsequent months, weather conditions at the individual locations differed. The root yield and sugar yield values did not differ significantly from last year’s values. The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. Th overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests. Results from locations with beet cyst nematode infestation are shown in separate tables.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


Do seznamu doporučených odrůd bylo v roce 2016 zařazeno 38 odrůd cukrové řepy. Do pokusů bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Počasí bylo zpočátku vcelku příznivé pro růst cukrovky, v dalších měsících se však průběh počasí na jednotlivých lokalitách lišil. Hodnoty výnosu bulev a cukernatosti nebyly výrazně odlišné od hodnot v předchozím roce. Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance, a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení. Lokality s výskytem háďátka řepného jsou hodnoceny v samostatných tabulkách.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (1): 9–18.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz