HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 3.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 3)


The article explains the principle of the electromagnetic flowmeter and describes the design of the transducer. It discusses the influence of the measured fluid on the measurement results and describes the principles of installation of the flowmeter in technological devices. It also gives examples of applications of the electromagnetic flowmeter in the process measurement in a sugar factory and lists the strengths and weaknesses of this type of sensor in the conclusion.

Key words: electromagnetic flowmeters; principle of electromagnetic flowmeter; properties of electromagnetic flowmeter.


V článku je vysvětlen princip funkce indukčního průtokoměru a je popsáno konstrukční uspořádání snímače. Je diskutován vliv měřeného média na výsledky měření. Jsou uvedeny zásady pro montáž průtokoměru do technologické aparatury. Jsou uvedeny příklady aplikací indukčního průtokoměru při provozním měření v cukrovaru. V závěru jsou ukázány přednosti a nedostatky uvedeného typu snímače.

Klíčová slova: indukční průtokoměry; princip indukčního průtokoměru; vlastnosti indukčního průtokoměru.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (5–6): 190–194.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz