HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FILIPPOVOVÁ Jarmila
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Sova pálená – významný predátor hraboše polního v řepařských výrobních oblastech
Barn Owl as Important Avian Predator of Common Vole in Sugar Beet Growing Regions


The article briefly deals with an interesting biogeographical connection between the occurrence of Barn Owl and the range of sugar beet growing areas in the Czech Republic. This fact has been explained by forage aim of Barn Owl to Common Vole, which is considered the most important rodent pest in sugar beet growing areas. A special conservation programme aimed at the survival of the endangered Barn Owl based on installation of artificial nest boxes at farms has been under way in the Czech Republic. This programme supports increasing predation pressure of Barn Owl (as avian predator) to Common Vole population in lowland agricultural landscapes. It is especially important during and at the onset of Common Vole population outbreaks.

Key words: Barn Owl, biogeographical area, Common Vole, predation pressure, sugar beet growing regions.


Článek stručně prezentuje zajímavou biogeografickou vazbu rozšíření sovy pálené na řepařské výrobní oblasti v ČR. Tato vazba je vysvětlována prokázanou potravní specializací sovy pálené na nejvýznamnějšího zemědělského škůdce v krajině řepařských výrobních oblastí, jímž je hraboš polní. V ČR probíhá dlouhodobý záchranný program, zaměřený na vytváření hnízdních příležitostí pro ohroženou sovu pálenou pomocí instalace umělých budek na zemědělských farmách. Kromě vlastního ochranářského efektu pro udržení populace cílového druhu sovy pálené v zemědělské krajině tento program nepřímo podporuje vyšší predační tlak tohoto ptačího predátora na populace hraboše polního v nížinných regionech řepařských výrobních oblastí, což je významné zejména v období populačních gradací tohoto polního škůdce.

Klíčová slova: biogeografické rozšíření, hraboš polní, sova pálená, predační tlak, řepařské výrobní oblasti.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (7–8): 230–231.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz