HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHKOVÁ Hana, SATO Alexej
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Analýza konkurenceschopnosti belgického cukrovarnictví
Analysis of Competitiveness of Belgian Sugar Industry


This article aims to inform its readers about the situation of Belgian sugar industry. The introduction briefly mentions history of sugar industry in Belgium and evaluates current market situation. The article further describes the structure of sugar beet growers and sugar producers and their economic results, focusing on the production effectiveness and evaluating their competitiveness in the European and world markets. It summarizes the strengths and weaknesses of Belgian sugar industry and determines the factors, impacting its further development.

Key words: Belgium, competitiveness, sugar industry, labor productivity, sugar production.


Tento článek se zaměřuje na analýzu belgického cukrovarnického průmyslu. V úvodu je stručně popsána historie belgického cukrovarnictví a vyhodnocena současná situace na trhu. Analyzován je proces koncentrace a jeho dopad na strukturu trhu, tedy na počet pěstitelů cukrové řepy a na ekonomické postavení belgických cukrovarů. V článku jsou identifikovány silné i slabé stránky belgického cukrovarnického průmyslu, včetně výhledu do budoucnosti.

Klíčová slova: Belgie, konkurenční schopnost, cukrovarnický průmysl, produktivita práce, produkce cukru.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (12): 390–392.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz