HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 2.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 2)


The article describes the differential pressure flow meters (speed pro­bes and primary elements) and lists the types of primary elements – orifice plate, nozzle and Venturi nozzle and their installation in the piping system. The function and design of variable area flow meters, spring-loaded flow meters and target flow meters are also described. Examples of operational applications of these flow meters are given.

Key words: differential pressure flow meters, speed probes, differential pressure flow meters with primary elements, variable area flow meters, spring-loaded flow meters, target flow meters.


V článku jsou popsány průtokoměry s měřením rozdílu tlaků (rychlostní sondy a průřezová měřidla), jsou uvedeny primární (škrticí) elementy – clona, dýza a Venturiho dýza a jejich zapojení do potrubního systému. Dále je popsána funkce a konstrukce plováčkového průtokoměru, pružinového průtokoměru a náporových měřidel a jsou uvedeny příklady jejich provozních aplikací.

Klíčová slova: průtokoměry s měřením rozdílu tlaků, rychlostní sondy, průřezová měřidla, plováčkové průtokoměry, pružinové průtokoměry, náporová měřidla.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (4): 149–153.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz