HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření průtoku (část 5.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Flow Measurement (Part 5)
The article describes mass flowmeters, it explains the principle of the Coriolis flowmeter and describes the design of a transducer. It gives examples of application of the Coriolis flowmeter in process measurements in food production. Further, it explains the principle of thermal mass flowmeters and specifies the design of thermal mass flow sensors and flow detectors. It also illustrates their possible use in process measurements.

Key words: mass flowmeters, Coriolis flow meters, thermal mass flowmeters.


V článku jsou popsány hmotnostní průtokoměry. Je vysvětlen princip Coriolisova průtokoměru a je popsáno konstrukční uspořádání snímače. Jsou uvedeny příklady aplikací Coriolisova průtokoměru při provozním měření v potravinářských výrobách. Dále je vysvětlen princip tepelných hmotnostních průtokoměrů a jsou popsána konstrukční uspořádání tepelných hmotnostních anemometrů a hlídačů průtoku. Ukázány jsou možnosti jejich využití při provozním měření.

Klíčová slova: hmotnostní průtokoměry, Coriolisovy průtokoměry, tepelné průtokoměry.

Listy cukrov. řepař., 132, 2017 (9–10): 317–321.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz