HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PROŚBA-BIAŁCZYK Urszula, SZAJSNER Hanna, GRZYŚ Edward, DEMCZUK Anna, SACAŁA Elżbieta, BĄK Krzysztof*
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polsko; *Syngenta Seeds)


Vliv stimulace osiva na produktivitu cukrové řepy
Effect of Seeds Stimulation on Sugar Beet Productivity


The study deals with the influence of pre-sowing seed material stimulation with the use of energ’hill (Eh) technology and different radiation doses of the semiconductor laser on germination and productivity of sugar beet. The experiment was conducted in laboratory conditions and in field experiments, according to the method independent series, in four replications. Positive effect of morphological features stimulation was observed for the Eh seed breeding program. After irradiation of the beet-seed balls, substantially higher concentration of carotenoids and chlorophylls in the seedlings coming from the Eh program as well as the increase in the indicator value (chlorophyll a and chlorophyll b ratio) was noticed. The plants developed from the seeds obtained from Eh program and from the irradiated seeds were characterized by higher yield than the plants emerged from non-stimulated seeds. Seeds preparation in Eh program had positive influence on yields and it lowered the content of saccharose and molasses forming substances.

Key words: sugar beet, energ’hill, laser irradiation, germination, pigments, yield, saccharose, molasses forming substances.

Práce se zabývala sledováním vlivu předseťové stimulace osiva za použití technologie energ’hill (Eh) a stupňovaných dávek laserové radiace na klíčení a produktivitu porostu cukrové řepy. K hodnocení byly použity laboratorní a polní experimenty. Pozitivní vliv ošetření osiva byl pozorován u osiva ošetřeného metodou energ’hill, bylo prokázáno zvýšení koncentrace karotenoidů a chlorofylů u řepných rostlin, zvýšení hodnoty poměru chlorofylu a k chlorofylu b. Rostliny z osiva ošetřeného metodou energ’hill a z laserem ozářených semen lze charakterizovat vyšším výnosem v porovnání s rostlinami ze standardního osiva. Ošetření osiva mělo pozitivní vliv na pokles koncentrace melasotvorných látek.

Klíčová slova: cukrová řepa, energ’hill, ozáření laserem, klíčení, barviva, výnos, melasotvorné látky, cukernatost.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 344–347.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz