HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan, MILER Petr, KOTEK Martin
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Environmentální přínos paliva E10
Environmental Benefits of Fuel E10


The article deals with the evaluation of environmental benefits of E10 fuel. The fuel consists of 10 % of bioethanol and 90 % of petrol Natural 95. Adding 10 % of bioethanol into the automotive fuel is permitted by the Directive 2009/30/EC of the European Parliament and Council, which defines the environmental specifications of fuels for vehicles with petrol and diesel engines. By adding biofuels into the current motor fuel, the European Union makes effort to reduce carbon dioxide production and reduce consumption of fossil fuels. In addition to this property, bioethanol has positive impact on the production of other harmful substances. This property of bioethanol is often neglected; therefore the aim of this article is to evaluate the changes of all harmful substances. Measurement was done on the engine Skoda Felicia 1.3 MPi 50kW. In order not to affect the measurement by catalyst activities, emissions were measured in front of the converter. To assess the production of harmful emissions per one kilometer, virtual simulation of the European NEDC homologation cycle was used.

Key words: bioethanol, Natural 95, harmful emissions, fuel consumption, engine torque.

Článek se zabývá hodnocením environmentálního přínosu paliva E10. Palivo se skládá z 10 % bioetanolu a 90 % automobilového benzinu Natural 95. Přidávání 10 % bioetanolu do automobilového benzinu umožňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/EC, která definuje environmentální specifikace paliv určených pro vozidla se zážehovým a vznětovým motorem. Přidáváním biopaliv do současných motorových paliv se Evropská unie snaží snižovat produkci oxidu uhličitého a snižovat spotřebu fosilních paliv. Kromě této vlastnosti má bioetanol pozitivní dopad i na produkci ostatních škodlivých látek. Tato vlastnost bioetanolu je často opomíjena, proto je cílem článku vyhodnocení změny všech škodlivých látek. Měření bylo provedeno na motoru Škoda Felicia 1,3 MPi 50 kW. Aby nebylo měření ovlivněno činností katalyzátoru, byly emise měřeny před katalyzátorem. K vyhodnocení produkce škodlivých emisí připadajících na jeden ujetý kilometr byla použita virtuální simulace evropského homologačního cyklu NEDC.

Klíčová slova: bioetanol, Natural 95, škodlivé emise, spotřeba paliva, točivý moment.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 398–401.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz