HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BENNÁR Marek1,3, BOJŇANSKÁ Tatiana1, VIDAL Daniel3, HAMBÁLKOVÁ Júlia2, TÓTH Štefan2, RICHTER Antonín2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2Slovenské cukrovary s. r. o., 3Universidad Politécnica de Valencia)


Zhodnotenie práce biologickej čističky odpadových vôd a produkcie bioplynu
Evaluation of the Biological Waterwaste Treatment Plant and its Biogas Production


One important factor affecting functioning of a sugar factory is minimizing the costs of its operation. Wastewater treatment produces biogas, use of biogas can reduce the expenses of a sugar factory. The aim of the published paper is to present results concerning the possible use of wastewater treatment for biogas production and its subsequent further use in sugar technology. Assessment of the work of the biological wastewater treatment plant and its biogas production confirmed the necessity of WWTP on the premises of the sugar factory. Wastewater treatment plant produces biogas, which covers the significant energy demands in a sugar factory, reducing consumption of natural gas. Based on assesment of the results, it is recommended to increase the wastewater treatment plant capacity and consequently increase the production of biogas as an important factor of self-sufficiency of a sugar factory.

Key words: wastewater treatment plant, sugar beet factory, biogas.

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré vplývajú na fungovanie cukrovaru, je v súčasnosti minimalizácia nákladov na jeho prevádzku. Čistením odpadových vôd dochádza k produkcii bioplynu, využitím ktorého môžu byť náklady do značnej miery znížené. Cieľom publikovaného príspevku je prezentovať výsledky týkajúce sa možností využitia čistenia odpadových vôd na produkciu bioplynu a jeho následného ďalšieho využitia v cukrovarníckej technológii. V rámci zhodnotenia práce biologickej čisticky odpadových vôd a jej produkcie bioplynu bola potvrdená nevyhnutnosť prevádzky čističky odpadových vôd v cukrovare. Čistička odpadových vôd produkuje bioplyn, ktorý významne pokrýva nároky cukrovaru na energie, čím znižuje spotrebu zemného plynu. Na základe vyhodnotenia výsledkov činnosti čističky odporúčame zvýšiť jej kapacitu a v dôsledku toho zvýšiť produkciu bioplynu ako významného faktora energetickej sebestačnosti spracovateľského podniku.

Klúčové slová: cukrovar, odpadové vody, bioplyn.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 389–393.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz