HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin
Herbicide Mode of Actions and Symptoms of Plant Injury by Herbicides: Inhibitors of very long chain fatty acid biosynthesis


Herbicides containing active ingredients ethofumesate and prosulfocarb inhibit multi-enzymatic complex acyl-CoA elongase resulting in fatty acids chains elongation blocking. The injury of grassy weeds performs by coleoptile collapse. Treated broadleaf weeds increase cotyledons and slow down the growth of first true leaves, which can be calyciform, rugose, and dark green. Characteristic symptom of injury is a bad leaf opening as a result of insufficient production of cover waxes. Ethofumesate is absorbed both by leaves and by roots of weed plants and is mostly used for control of Galium aparine and Mercurialis annua. Its synergic effect with active ingredients phenmedipham and desmedipham is used to control other weed species, as Polygonum lapathifolium, Datura stramonium, etc.
Similar symptoms of phytotoxicity show also inhibitors of very long chain fatty acids (VLCFA inhibitors). This group of herbicides is relatively rich and from a chemical point of view can be classified as acetamides. The site and mode of their action is still not clearly understood. It is supposed that they act in alkylation of sulphhydrylic groups of selected essential phytohormones and through this they influence different biochemical processes, especially the synthesis of very long chain fatty acids (>C18). They are used for pre-emergent, respectively early post-emergent applications. Their pre-sowing application is also possible, together with shallow incorporation into the soil. In the Czech Republic, these herbicides are used especially in winter oilseed rape (metazachlor, dimethachlor, napropamide, propachlor), in maize, sunflower (acetochlor, metolachlor, dimethenamid, pethoxamid), and in cereals stands (flufenacet).

Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, inhibition of lipid biosynthesis, inhibition of elongase of fatty acid, VLCFAs inhibitors, sugar beet, phytotoxicity.

Herbicidy obsahující úč. látku ethofumesate a prosulfocarb inhibují multienzymový komplex acyl-CoA elongalasu, čímž blokují prodlužování řetězců mastných kyselin. Poškození trávovitých plevelů se projevuje zhroucením koleoptile. Zasažené dvouděložné plevele zvětšují dělohy a zpomalují růst pravých listů, které bývají pohárkovitě prohnuté, svraštělé a tmavě zelené. Charakteristickým symptomem poškození je špatné rozbalování listů v důsledku nedostatečné tvorby povrchových ochranných bariér. Ethofumesate je přijímán jak listy, tak kořeny plevelů a používá se především k regulaci svízele přítuly a bažanky roční. Využívá se také synergického působení s úč. látkami phenmedipham a desmedipham k regulaci dalších druhů, např. rdesna blešníku, durmanu obecného, atd.
Podobné projevy fytotoxicity vykazují také inhibitory syntézy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (VLCFA inhibitory). Jde o herbicidně poměrně bohatou skupinu, kterou z chemického hlediska řadíme k acetamidům. Místo ani mechanizmus jejich působení v rostlině však není zatím přesně známé. Předpokládá se, že alkylují sulfhydrylové skupiny některých esenciálních rostlinných enzymů, čímž ovlivňují různé biochemické procesy, především syntézu mastných kyselin s dlouhými řetězci (> C18). Používají se preemergentně, případně časně postemergentně (možná je i jejich předseťová aplikace, s mělkým zapravením do půdy). V ČR nacházejí tyto herbicidy uplatnění především v ozimé řepce (metazachlor, dimethachlor, napropamide, propachlor), v kukuřici, slunečnici (acetochlor, metolachlor, dimethenamid, pethoxamid) a v obilninách (flufenacet).

Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, inhibice biosyntézy lipidů, inhibice prodlužování řetězců mastných kyselin, VLCFA inhibitory, cukrovka, fytotoxicita.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (1): 15–19.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz