HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POTOP Vera, TÜRKOTT Luboš
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Variabilita výnosů cukrovky ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím
Variability of Sugar Beet Yields In Relation To Dry and Wet Spells


In this study, we analyzed data of sugar beet crops cultivated in individual regions of the Czech Republic and their dependency on dry and wet spells observed. This paper connected daily metadata recorded in Czech Hydrometeorogical Institute (Český hydrometeorologický ústav) Climate Station Network, and annual sugar beet yields as reported by the Czech Statistical Office (Český statistický úřad). More detailed analysis of the average yield of sugar beet (t/ha) and sown surface (ha) was conducted derived from all districts. Sugar beet crops are sensitive to dry and wet spells during two periods: after sprouting of crop and formation of beetroots.
Considerably negative effect on the de-trended yield of sugar beet (–3.6 t/ha) was recorded in 2003 due to extreme summer drought accompanied by extreme temperatures and long sunshine. In contrast, low yields of sugar beet in 2010 (–3.0 t/ha) were influenced by surplus of precipitation associated with significant temperature fluctuations.

Key words: sugar beet, yield, dry spells, wet spells.

Příspěvek hodnotí výnos cukrovky v jednotlivých krajích ČR a jeho závislost na suchých a vlhkých epizodách v průběhu vegetace cukrovky. Zpracována byla metadata ze sítě klimatologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu a výnosy a osevní plochy cukrovky v krajích ČR publikované Českým statistickým úřadem. Cukrová řepa má během vegetace dvě významná kritická období, kdy je velmi citlivá na nedostatek resp. nadbytek vláhy. První je v době vzcházení (květen), kdy jsou její nároky na vláhu malé a její nadbytek působí negativně. Druhé pak v době tvorby bulvy (červenec, srpen), kdy jsou nároky na vláhu největší. V tomto období se na území ČR často vyskytují suché periody. Za posledních 11 let byl výnos cukrovky nejvíce ovlivněn meteorologickými jevy v roce 2003 a v roce 2010. V roce 2003 vykazovala odchylka de-trendovaného výnosu v ČR –3,6 t/ha, a to v důsledku extrémního sucha doprovázeného vysokými teplotami převážně v měsíci srpnu. V roce 2010 negativně ovlivnil výnos cukrovky nadbytek srážek spojený s výraznými teplotními výkyvy a odchylka de-trendovaného výnosu byla za ČR –3,0 t/ha.

Klíčová slova: cukrová řepa, výnos, sucho, vlhká období.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 338–343.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz