HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOSTROVSKÝ Václav, ŠTŮSEK Jaroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Geografická analýza výskytu plevelné řepy
Geographical analysis of the weed beet occurrence


Weed beet occuring on agricultural land is a very serious risk when sugar beet is grown. The extension of weed beet can be restricted by well-timed determination followed. The paper deals with the ability of geographic information system (GIS) to analyze and effectively process agricultural data using specialized functional tools like connectivity, neighbourhood evaluation, contiguity or buffering. GIS integrates hardware, software, and data for capturing managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. GIS can help us better understand the needs of soil, monitor the plant growing minimize the losses and prepare the different risk scenarios for agricultural activities and problems like weed beet etc. The regular monitoring can be us to solve the tasks connected with the elimination of illness dissemination, the elimination of infestations and weed prevention in the regions and also to plan differential and targeted actions. The outcome is the emergence of the Geographic Approach – a new way of thinking and problem solving. This approach allows producing of new geographic knowledge that can be consequently used to model and analyze various processes and their relationships. This way of complex solving and problem understanding is very important for losses minimization.

Key words: sugarbeet, weed beet, geographical analysis, GIS technology.

Plevelná řepa, vyskytující se v porostech cukrové řepy pěstované na pozemcích zemědělských podniků, představuje významné riziko. Její včasnou determinací lze zabránit jejímu nekontrolovatelnému šíření. Předkládaný článek se zabývá možnostmi využití geografických informačních systémů pro geografickou analýzu tohoto škodlivého činitele. GIS integrují hardware, software a data pro sběr, evidování, analýzu a vizualizaci geoprostorových dat. Mohou tak napomoci analýze veškerých škodlivých činitelů, které komplikují provozování zemědělských aktivit; konkrétně problému výskytu plevelné řepy v porostech cukrovky. Odpovídající geografická analýza může pomoci řešit složité problémy s výskytem plevelné řepy, a tak minimalizovat ztráty.

Klíčová slova: cukrovka, plevelná řepa, geografická analýza, GIS technologie.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 100–104.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz