HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WNUK Bożena
(Politechnika Łódzka, Poľsko)


Možnosti použitia Lowryho metódy na stanovenie bielkovín v cukrovarníckych šťavách
Trials on the Application of the Lowry Method for Detemination of Protein Content in Sugar Beet Juices


The protein content dtermined by the Lowry method in raw and thick juices was significantly higher than the protein content in the same juices determined by means of the Barnstein and Schulze method, which is the recommended anlytical method for use in the sugar industry. Despite the substantial differences in the results of the two methods applied, the Lowry method can be used for the determination of the protein content in sugar solutions because of its the simple procedure and short result waiting time. Howerer, it must be taken into consideration that determination of the protein using the Lowry method, includes also determination of some of non-sugar components such as, among others, tyrosine and tryptofan.

Key words: Lowry method, Barnstein and Schulze method, proteins, thick juice.

Obsah bielkovín v surovej a ťažkej šťave stanovených metódou Lowryho bol podstatne väčší ako obsah bielkovín v týchto šťavách stanovených metódou Barnsteina a Schulzeho, ktorá sa používa v cukrovarníckej analytike. Okrem značných rozdielov stanovenia bielkovín týmito metódami, metóda Lowryho môže však byť použitá na stanovenie bielkovín v cukrovarníckych roztokoch vzhľadom na jej jednoduchý pracovný postup a krátky čas vykonania analýzy. Je potrebné však zobrať do úvahy, že výsledky stanovenia bielkovín touto metódou môžu obsahovať aj stanovenia niektorých necukrov, ako sú napr. tyrozín a tryptofan.

Klíčová slova: Lowryho metóda, Barnstein a Schulzeho metoda, bielkoviny, ťažká šťava, ľahká šťava.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 105–109.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz