HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WNUK Bożena
(Politechnika Łódzka, Polska)


Závislosti medzi priepustnosťou svetla a obsahom bielkovín vo filtrátoch v priebehu čerenia repnej šťavy vápnom
The Correlation between Transmittance and the Protein Content of Raw Juice Filtrate during Liming


At the optimal coagulation point, i.e., the optimum pH for limed juice, maximum values for filtrate transmittance at minimum protein content were obtained. This proves that the Lowry method for the determination of protein content is also appropriate for the determination of the optimal coagulation point during the liming of raw juice. With higher temperatures during liming, the filtrates obtained at the optimal liming point showed lower protein content and subsequently higher transmittance.

Key words: liming of raw juice, transmittance, protein content, Lowry method.

V optimálnom bode koagulácie, t.j. pri optimálnej hodnote pH čerenej šťavy, nadobúda maximálnu priepustnosť filtrátov a súčasne i minimum obsahu bielkovín. To potvrdzuje, že Lowryho metóda na stanovenie bielkovín môže byť kompletne použitá na stanovenie optimálneho bodu koagulácie v priebehu čerenia surovej repnej šťavy vápnom. So stúpajúcou teplotou predčerovacieho procesu surovej šťavy, filtráty získané v optimálnom bode čerenia vápnom vykazovali menší obsah bielkovín a vyššiu priepustnosť svetla.

Kľúčové slová: čerenie surovej repnej šťavy vápnom, priepustnosť svetla, obsah bielkovín, Lowryho metóda.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (9/10): 308–312.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz