HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TRÁVNÍČEK Bohumil, DANČÁK Martin
(Univerzita Palackého v Olomouci)


Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané
Interesting Plants of Sugar Factory Settling Fields in Haná Region (Central Moravia, Czech Republic)


Sugar factory settling fields of Haná region are interesting habitats of many species of vascular plants. These habitats are occupied by species which require eutrofic environment with moist to medium moist loose soils. Many of those species can also grow as weed of crop fields. Three of the species found in settling fields were never been found elsewhere in the region except these habitats. The species are Rumex stenophyllus, R. palustris and Calystegia hederacea. Rumex stenophyllus and R. palustris are considered as critically endangered in the Czech Republic so its occurrence joined with sugar refineries is positive from nature conservation point of view. Calystegia hederacea was introduced to Haná sugar factories from Asia and never been found elsewhere in Europe.

Key words: vascular plants, Rumex stenophyllus, Rumex palustris, Calystegia hederacea, settling fields, sugar factory, flora, Haná region.

Usazovací pole cukrovarů na Hané představují zajímavé stanoviště pro výskyt řady druhů cévnatých rostlin. Jedná se především o druhy vázané na eutrofní vlhké až mezické kypřené substráty, řada z nich roste i jako plevel na polích. Mezi rostlinami zjištěnými na usazovacích polích existují 3 druhy, které mimo toto stanoviště na Hané nikde jinde nebyly zaznamenány. Jedná se o druhy Rumex stenophyllus (zjištěný u cukrovarů Dřevohostice, Kojetín, Němčice nad Hanou, Prosenice a Vrbátky), R. palustris (zjištěný u cukrovaru Kojetín) a Calystegia hederacea (nalezený u cukrovarů Kojetín a Prosenice). Druhy Rumex stenophyllusR. palustris jsou v ČR považovány za kriticky ohrožené a výskyt u cukrovarů je pozitivem z hlediska ochrany přírody. Druh Calystegia hederacea byl k hanáckým cukrovarům zavlečen až z Asie a nikde jinde v Evropě dosud nebyl nalezen.

Klíčová slova: cévnaté rostliny, Rumex stenophyllus, Rumex palustris, Calystegia hederacea, usazovací pole, cukrovar, floristika, Haná.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (1): 21–25.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz