HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, SMUTKA Luboš, POKORNÁ Irena, MAITAH Mansoor
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Světový obchod se surovým cukrem – analýza konkurenceschopnosti regionů
The World Trade With Raw Sugar – Analyses of the Competitiveness of the Regions


This article analyses the main characteristics of the world raw sugar trade and its development. Raw sugar makes up nearly 50 % of the realised international sugar trade. The trade itself is being realised in raw cane sugar and also raw beet sugar. Cane sugar dominates the trade (in the year 2009 it was 45.91 %) in terms of value (9,456 M USD) and volumes (26,396 thousand tons) as well. Raw sugar is intermediate product only. Due to this fact we can say that this trade is mostly under control of the developing countries. The article also deals with the competitiveness of the world’s regions and countries in the international framework. It is also important to mention the prices and the position of sugar export in the whole export structure.

Key words: raw sugar, competitiveness, value, volume, export, development, price.

Článek se zaměřuje na základní charakteristiky týkající se vývoje světového obchodu se surovým cukrem. Surový cukr představuje přibližně polovinu veškerého obchodu s cukrem, který je realizovaný ve světě. Obchod se samotným surovým cukrem je pak představován zejména obchodem se surovým cukrem třtinovým (v roce 2009 představoval 45,91 %), jehož podíl na celkové hodnotě (9 456 mil. USD) i hmotě exportů (26 396 tis. tun) surového cukru je dominantní. Surový cukr představuje pouze polotovar a jeho obchod je do značné míry kontrolován zejména rozvojovými zeměmi, Příspěvek analyzuje vývoj hodnoty, objemu a komoditní struktury světového obchodu se surovým cukrem. Předmětem analýzy je rovněž problematika konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a regionů ve vztahu k světovému obchodu s cukrem a v neposlední řadě příspěvek zmiňuje i problematiku ceny uzavřených obchodních kontraktů a postavení surového cukru v rámci vlastní exportní struktury v případě jednotlivých zemí (regionů).

Klíčová slova: surový cukr, konkurenceschopnost, hodnota, objem, export, vývoj, cena.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (12): 374–378.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz