HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef, ANDR Jiří
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Důležité aspekty herbicidní ochrany: Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů
Important Aspects of Chemical Weed Control: Environmental Factors Affecting Herbicide Efficacy


Herbicide efficacy is influenced by many environmental factors. The knowledge of relations between environmental factors and herbicide efficacy is very important when choosing the herbicide, its dose or proper adjuvant. As for meteorological factors, especially precipitation, air and soil moisture, temperature, intensity of solar radiation, and wind speed are of the highest importance. These can influence uptake, translocation, and herbicide activity in plants. Growth stage of weed, weed density, and application equipment together with the dose of water applied with herbicide (water volume) are also essential.

Key words: herbicide efficacy, precipitation, temperature, air humidity, solar radiation, growth stage of weeds, application equipment.

Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného smáčedla. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a vítr. Ovlivňován je zejména příjem, translokace a aktivita herbicidu v rostlině. Velký význam z hlediska účinnosti herbicidů má také růstová fáze plevelů, hustota zaplevelení a aplikační technika, především dávka postřikové jíchy.

Klíčová slova: účinnost herbicidů, srážky, teplota, vlhkost vzduchu, sluneční záření, růstová fáze plevelů, aplikační technika.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 348–351.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz