HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČUPERA Jiří, POLCAR Adam
(Mendelova univerzita v Brně)


Výkonové parametry zážehového motoru při spalování paliva E85
Performance Indicators of the IC Engine Fueled by E85


The article deals with the performance indicators of the combustion engine, which is able to burn gasoline and E85. All experimental measurements were performed on a chassis dynamometer and the following parameters were monitored: engine speed, torque, power, intake air temperature and fuel mass consumption. Analysis of results showed that despite the lower heating value of E85 fuel, the vehicle is capable of generating higher power. The cause may be found in adaptation of the electronic engine control system. Very useful parameter – high octane number – prevents greater degree of detonation combustion. The authors of articles on similar topic also refer to the fact that, contrary to theoretical works, which always show worse performance parameters of the engine burning E85, a regulation system largely influences the measurement of power or torque, often in favor of E85.

Key words: engine power, E85 fuel, bioethanol, dynamometer.

Článek se zabývá výkonovými parametry spalovacího motoru osobního automobilu, které je schopen spalovat jak benzin, tak i palivo E85. Všechna experimentální měření byla provedena na válcovém dynamometru a byly sledovány následující parametry: otáčky motoru, točivý moment motoru, výkon, teplota nasávaného vzduchu a hmotnostní spotřeba paliva. Rozbor výsledků měření ukázal, že navzdory menší výhřevnosti paliva E85 je vozidlo schopno podávat vyšší výkon. Příčinu je možné hledat v adaptaci elektronického řídicího systému motoru. Velmi výhodný parametr – vysoké oktanové číslo – zabraňuje větší míře detonačního hoření. Autoři obdobných publikací taktéž upozorňují na fakt, že naproti teoretickým pracím, které vždy ukazují zhoršení výkonových parametrů motoru spalujícího E85, regulační systém značnou měrou ovlivňuje výsledek výkonu, a to často ve prospěch E85.

Klíčová slova: výkon motoru, palivo E85, bioetanol, dynamometr.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (11): 357–360.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz