HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, POKORNÁ Irena, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Světová produkce cukrodárných plodin
The World Production of the Sugar Crops


The production of sugar and sugar crops is one of the corner stone of the stability of the world food market. Sugar represents important source of energy value, which has been use for nourishment as well as industrial fuelling. The world sugar production is increasing. Between the years 1961–2009 the production of sugar raised by 110 million ton. The production of the main sugar crops increase by 200 % in a case of sugar cane and 60 % in a case of sugar beet during the period 1961–2008. Agrarian policy influences the production of sugar and sugar commodities. This has an impact on the production structure.

Key words: sugar, sugar crops, production, development, regions.

Produkce cukru a cukrodárných plodin představují jeden z klíčových pilířů ovlivňujících stabilitu světového trhu s potravinami. Cukr a cukrovarnické plodiny představují velmi výrazný zdroj energetické hodnoty, která je využívána jak pro výživu, tak jako průmyslové účely. Světová produkce cukru a cukrodárných plodin neustále roste. V letech 1961–2009 produkce cukru vzrostla o cca 110 mil. t. Hlavní cukrodárné plodiny zaznamenaly v období 1961–2008 nárůst produkce v případě cukrové třtiny o více než 200 %, v případě cukrové řepy pak o cca 60 %. Světová výroba cukru a cukrodárných plodin je mimo jiné ovlivňována agrárními politikami jednotlivých zemí. To se odráží ve struktuře světové produkce cukru a cukernatých plodin.

Klíčová slova: cukr, cukrodárné plodiny, produkce, vývoj, regiony.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (3): 78–82.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz